Alle crematoria en begraafplaatsen hebben per direct hun ontvangstkamers gesloten en ook de catering is stop gezet en de plechtigheid zelf kan worden bijgewoond door hooguit familieleden in de eerste lijn. Wanneer er weinig familieleden in de eerste lijn zijn, maar er is wel een familielid in een verdere lijn die de overledene aan het hart lag, dan kan daar misschien van worden afgeweken, maar dat zijn uitzonderingen. Hoe dan ook moet het aantal personen dat het afscheid kan bijwonen, zo klein mogelijk zijn, met een maximum van 30. Ook kunnen geen volgauto's meer worden ingezet. Deze richtlijnen zijn ingegeven door de RIVM, de Branchevereniging Uitvaartondernemingen (BGNU) en de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC).

Grijs gebied

Deze regel geldt voor alle komende uitvaarten, maar er is een paar dagen een grijs gebied voor wat betreft overlijdens die onlangs hebben plaatsgevonden en waarvoor alles is geregeld. Crematoria De Nieuwe Ooster en Westgaarde in Amsterdam en Den en Rust in Bilthoven hebben besloten om de koffiekamer per direct te sluiten, terwijl het crematorium Laren heeft besloten bestaande reserveringen te laten doorgaan, maar bij hen geldt dat er maximaal 30 personen bij mogen zijn.
Het verschil van inzicht wordt verklaard door het feit dat bij het besluit van zondag om de horeca per direct te sluiten (daar vallen de koffiekamers min of meer onder), de uitvaartbranche niet specifiek is genoemd.

Zorgvuldig communiceren

In de praktijk betekent dit voor Charles Benschop van Myosotis Uitvaartverzorging dat hij dit zorgvuldig moet communiceren met de nabestaanden.

'Ik vind het heel droevig om dit te moeten vertellen' 

Begrip

“Ik vind het heel droevig en vind het moeilijk om dit te vertellen. Het is natuurlijk bizar dat je juist een afscheid niet kunt invullen zoals je dat wenst. Maar gelukkig merk ik bij de huidige reserveringen begrip en dat is ook wel weer hartverwarmend. Iedereen begrijpt het en niemand reageert boos”, zegt hij.

Opties

Welke opties zijn er volgens hem om een plechtigheid toch nog zo goed mogelijk volgens de wensen van de nabestaanden in te vullen? Benschop: “”Allereerst hebben we het online condoleanceregister zodat mensen in elk geval een blijk van medeleven kunnen achterlaten. Dat raad ik mensen zeker aan. Daarnaast is er de mogelijkheid om later in het jaar, als alles achter de rug is, een herdenkingsdienst te houden. Wanneer een persoon is gecremeerd, kun je overwegen om daar dan de urn van de overledene bij te plaatsen. En in de meeste centra is een mogelijkheid om de plechtigheid via een live-stream te volgen.”

'Ik raad mensen aan om later, als alles achter de rug is, een herdenkingsdienst te houden'

Verschil

Er is bij een uitvaart doorgaans een verschil tussen een crematie en een begrafenis. Bij een begrafenis is er doorgaans ook de teraardebestelling en die vindt buiten plaats. Is dit ook een grijs gebied?
"Dat zou je kunnen zeggen, maar als je enkele tientallen mensen hebt en ze moeten anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren zoals de RIVM aanbeveelt, dan wordt het ook wel een beetje vreemd. Maar in principe zou dat bij de huidige richtlijnen kunnen."

Thuis opbaren

Thuis opbaren behoort nog wél tot de mogelijkheden, maar als gevolg van de regel dat je minimaal anderhalve meter afstand moet houden tot andere personen, kunnen overledenen niet meer door familieleden worden verzorgd.