De burgemeester brak zijn vakantie vroegtijdig af vanwege de corona-uitbraak. De crisis die is ontstaan is van zodanige aard dat het Rijk het voortouw neemt en maatregelen afkondigt. Daarnaast is er afstemming met de andere  burgemeesters in de Veiligheidsregio en voor de gemeente komt regelmatig een klein beleidsteam bij elkaar om de lokale puntjes op de i te zetten, vertelt hij in  de Podcast de Collegekamer.

Maatregelen

In het beleidsteam van de gemeente zitten de burgemeester en de gemeentesecretaris, hun vervangers, iemand van communicatie en iemand van openbare orde en veiligheid. Er zijn, naast de drastische maatregelen vanuit het Rijk, nog geen specifieke maatregelen voor de gemeente Weesp op dit ogenblik. "We kijken wel voortdurend rond bij onze gemeentelijke instellingen en organisaties of er iets gedaan moet worden. Er zijn wel landelijke richtlijnen en besluiten waar je je aan moet houden, zoals het sluiten van alle horecagelegenheden. Maar dat betekent niet dat je niet ook kritisch naar zaken moet kijken die in de gemeente aan de orde zijn."

Volg de richtlijnen

Het is heel belangrijk dat we de richtlijnen vanuit het Rijk goed opvolgen, zegt Van Bochove. "Bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden van elkaar, ook op de markt, daar hield helaas niet iedereen zich dinsdag aan. Dat is echt wel belangrijk, ook in winkels en op andere terreinen." 

'Houd voldoende afstand van elkaar, dat is echt belangrijk'

Verbaasd

Het was inderdaad druk en anderzijds waren ook veel Weespers verbaasd dat de markt gewoon open was. "De markt is voor het belangrijkste deel een voorziening voor mensen om voeding en dergelijke in te slaan. Daarom proberen we de markt zo lang mogelijk open te houden. Niet alleen in Weesp, ook in andere gemeenten om ons heen is dit op nu nog zo. We hebben wél gekeken naar de opstelling van de kramen. Elke dag opnieuw worden dit soort afwegingen gemaakt en kijken we hoe het in andere gemeenten in de regio gaat, want we proberen met elkaar één lijn te trekken. Vooralsnog gaat dus bijvoorbeeld de biologische markt vrijdag door, tótdat er een ander besluit wordt genomen."

Scholen en kinderopvang

De burgemeester heeft de indruk dat het in Weesp goed gaat met de maatregelen die zijn afgekondigd. "Maandag is door de gemeente gemonitord bij de scholen en kinderopvang. Het loopt goed en voor zover mij gemeld waren er op de meeste scholen geen kinderen aanwezig. Dat wordt kennelijk goed opgevangen in Weesp. We blijven in de gaten houden of er opvang is voor kinderen van ouders die beide moeten werken. Ook dat stemmen we af met de andere gemeenten in de regio, zodat we er een heldere, duidelijke eensluidende lijn in hebben, dat is voor de ouders het beste."

De horeca

De horecagelegenheden moesten zondagavond direct dicht, na een aankondiging van het kabinet. "Dat is in bijna alle gevallen door de ondernemers een-op-een gedaan. In een paar gevallen hebben we daar nog even aandacht aan moeten besteden en dat is bij mijn weten ook goed gekomen."

'Gelukkig werkt iedereen in Weesp heel verstandig mee'

"Voor het overige moeten ze nu dus gewoon dicht zijn en daar letten we ook op." Daar kan op gehandhaafd worden. "Als de noodverordening definitief van kracht is (waarschijnlijk dinsdag) is het mogelijk om zelfs boetes op te leggen of over te gaan tot directe sluiting. Nodig is dat gelukkig niet op dit ogenblik, in Weesp werkt iedereen heel verstandig mee. Je hebt er niks aan als je moet handhaven, daar zijn de omstandigheden eigenlijk te ernstig voor."

Voor alle duidelijkheid: afhalen en thuisbezorgen mag wel. "Horecavoorzieningen die een afhaalvergunning hebben, mogen dat inderdaad en horecavoorzieningen die dat niet hebben en toch hun klanten willen bedienen, kunnen thuisbezorgen. Dat mag."

Met elkaar

"Volg vooral datgene wat er vanuit het Rijk wordt aangegeven, zoals 1,5 meter afstand bewaren", benadrukt Van Bochove nog maar eens. "Wij moeten in Weesp met elkaar door deze crisis heen. Dat betekent dat we het moeten doen met enig begrip voor soms lastige besluiten die we moeten nemen, en voor lastige omstandigheden waar we in verkeren. Soms gaat het even niet zoals we dat zelf zouden willen, maar dan kan het echt niet anders."

'We moeten het samen oplossen'

"Ik hoop dat we de verbinding met elkaar blijven zoeken, want we moeten het samen oplossen. En vooral oog en aandacht hebben voor de mensen in onze omgeving. We denken vaak dat het alleen gaat om de ouderen voor wie we aandacht moeten hebben. Maar er zijn ook mensen in Weesp met een beperking die aandacht behoeven. En soms is het ook een ouder met twee kleine kinderen die niet direct weg kan, misschien kun je die ook even helpen met het doen van wat boodschapjes. Dat zijn de dingen waar we in de komende periode oog en aandacht voor moeten hebben. En als we erin slagen om dat met elkaar doen, dan komen we ook door deze tijd heen."