Nu een groot volksfeest op straat de komende maanden niet mogelijk is, staat ook de Oranjevereniging van Weesp voor een uitdaging. Veel Oranjeverenigingen in het land hebben hun Koningsdag afgeblazen. Als de redactie belt met Gerda de Weerdt van Oranjevereniging Weesp reageert de voorzitter verrassend: zij heeft het liever over een alternatief programma. 

"Er zijn verenigingen die vinden dat een volksfeest in deze tijd niet gepast is, en natuurlijk leven ook wij mee met de mensen die door het corona-virus getroffen zijn of er iemand aan verliezen. Maar saamhorigheid is juist nu heel belangrijk. Daarom vinden wij dat dat we Koningsdag niet zomaar voorbij kunnen laten gaan."