De vraag ‘Betekent het besluit dat er geen examens worden afgenomen dat de examenleerlingen nu klaar zijn?’, wordt door Adriaan Nagel, directeur van het Casparus College, met een resoluut nee beantwoord. Hij legt uit hoe het precies zit.

'De uiterste grens is begin juni'

“In de schoolexamens worden alle kennisdoelen behandeld, maar daar zijn we nog niet mee klaar. In principe gaan de kinderen na 6 april weer naar school en daarna is er een periode tot 17 april dat de laatste schoolexamens kunnen worden afgenomen. Dat is de datum dat de meivakantie begint. Maar de uiterste grens dat alle schoolexamens moeten zijn afgenomen, is nu verlegd naar begin juni.”