Toen bekend werd dat er tot 1 juni geen evenementen mogen plaatsvinden, heeft het Weesper herdenkingscomité telefonisch contact gezocht met het college van B en W. Volgens Sjoerd Huisingh zitten zijn stichting en het college op één lijn: er moet ondanks alles een lokale invulling worden gegeven aan de 4 mei-herdenking, maar de uitvoering daarvan stelt het 4 mei-comité voor een grote uitdaging.

Verschillende scenario's

"Er zijn verschillende scenario's mogelijk, maar de besprekingen hierover zijn in zo'n prematuur stadium dat ik daar nog niet over uit kan wijden", zegt Huisingh. "Ik wil niet dingen roepen, die later niet mogelijk blijken. We moeten eerst goed overleggen en uitzoeken wat wel en niet kan. Uitgangspunt is dat de aangepaste herdenking enerzijds recht doet aa...