En dat deden jullie. Van zorgen om groepen jongeren voor de deur tot het vaarseizoen dat morgen begint. Van maatregelen die de gemeente zelf neemt om ondernemers en burgers te steunen tot de zichtbaarheid van de burgemeester. Een vraag over het onderhoud en ander werk van de gemeente grijpt de burgemeester tot slot aan om uit te leggen dat ook de gemeente de gevolgen van de corona-uitbraak voelt en nog eens een dringende oproep te doen aan iedereen om ook zelf op te passen en naar elkaar om te zien.

Hieronder een verkorte weergave van de antwoorden en de podcast om de antwoorden van de burgemeester terug te luisteren.

Groepen

Mevrouw Smit maakt zich zorgen om de groepjes jongeren die regelmatig rond het verpleeghuis en de seniorenwoningen bij Oversingel te vinden zijn en ook drugs en lachgas zouden gebruiken. "Het maakt de mensen angstig. De jongeren aanspreken helpt niet, men krijgt een grote mond. Kan hier tegen worden opgetreden?", vraagt zij. 

'Er moeten nog steeds groepen jongeren worden gewaarschuwd'

"Op ieder moment op elke plek in de stad aanwezig zijn, dat lukt natuurlijk niet, maar deze locatie zal ik zeker doorgeven aan de politie en de BOA's", is de reactie van de burgemeester. "Uit de rapportages van BOA's en de politie blijkt dat zij nog steeds groepen jongeren moeten waarschuwen op allerlei plekken in de stad, dus het blijft aandacht vragen. En dat is jammer."


Cijfers

Carla Metz vraagt zich af hoe Weesp ervoor staat wat besmettingen betreft. "Ik hoor daar niks meer over. Is dat iets wat de gemeente weet?"

"Alleen in bepaalde situaties wordt nog onderzocht of je de ziekte ook echt hebt. In het begin van de crisis werd de burgemeester nog geïnformeerd als er een coronasituatie was geconstateerd op basis van een test. Maar dat is op dit moment niet meer aan de orde", vertelt Van Bochove.

Onzichtbaar?

Hans van den Doel heeft één korte vraag: " Waarom zien we u nooit?" 

Online laat Van Bochove zeker van zich horen, zegt hij. "Onlangs liep ik nog in de stad, toen heb ik meneer Van den Doel ook niet gezien. Als het nodig is, ben ik in Weesp en dat is elke week wel een enkele keer het geval. Maar ook een burgemeester moet zich aan de regels houden: zoveel mogelijk thuis werken, zo min mogelijk contacten. Ik zal me ook de komende tijd aan de bevolking laten zien via de website van de gemeente en via sociale media aandacht besteden aan dingen die er spelen."

Vaarseizoen

Verschillende lezers vragen zich af hoe het gaat met passanten in bootjes die Weesp aandoen. “Voorlopig blijven de bruggen en sluizen in de winterstand bediend worden”, vertelt Van Bochove. 

'Het zomervaarseizoen begint dit jaar niet op 1 april'

“Dus het zal maar heel beperkt mogelijk zijn om aan te leggen in Weesp. Wat dat betreft begint het zomervaarseizoen dit jaar niet op 1 april. Maar ook hier geldt: aanleggen mag, maar men moet afstand bewaren en men mag niet met grote groepen op een boot. Voor de controle daarop zullen we ook daar onze toezichthouders weer naartoe moeten sturen. Die dames en heren maken overuren en zijn permanent aan het kijken hoe het gaat in onze samenleving."

Wat doet de gemeente zelf?

Gerard Ypma vraagt wat de gemeente zelf doet om het voor iedereen, ondernemers en burgers wat makkelijker te maken om de crisis door te komen. "Ook de burgers met een eigen woning worden opgezadeld met een hele harde verhoging van de WOZ en andere belastingen. Ik vind het niet erg om wat meer te betalen maar dan moet het wel eerlijk besteed worden en niet zoals het nu gebeurt. Er komen van alle kanten vanuit de bevolking hele mooie initiatieven naar buiten maar van de gemeente zien of horen wij niets. Wat gaat de gemeente doen om het voor een ieder wat makkelijker te maken?"

Van Bochove: "Om te beginnen is het zo dat initiatieven van mensen die iets voor elkaar en voor de samenleving willen betekenen alleen maar uitstekend zijn. Dat moet je alleen maar toejuichen en stimuleren." Ondernemers moeten zich vooral richten op rijksmaatregelen, de gemeente heeft uitstel aangekondigd van de gemeentelijke belastingen. “Als de crisis langer gaat duren, zullen wij daarover verder moeten nadenken. Wij zijn ook aan het kijken hoe we omgaan met het betalen van de penningen voor sport- en culturele voorzieningen." En voor leerlingen die niet beschikken over laptop of internet thuis voor online onderwijs? "De wethouder onderwijs is permanent in contact met de scholen en als zich op dit punt problemen voordoen, dan zoeken wij samen naar een oplossing."

'Voor culturele en sportvoorzieningen kijken we hoe we omgaan met het betalen van de penningen'

Van Bochove legt uit hoe het werk voor de gemeente er in deze tijd uitziet. "Over het algemeen is de gemeente in de eerste plaats vooral bezig met alle maatregelen die nodig zijn om de crisis te lijf te gaan. Het tweede is ervoor zorgen dat onze organisatie blijft doordraaien, ondanks uitval van menskracht door ziekte en dergelijke. Daar waar het kan, gaan wij nog gewoon door met het normale werk. De crisis vraagt ook wel eens dat we in het weekend en avonden het nodige werk doen. Ik prijs me gelukkig met medewerkers en bestuurders van de gemeente die gewoon klaarstaan, of het nou maandag of zondagavond. Er gebeurt nog heel veel, en ik ben heel blij met al die mensen die zich daarvoor inzetten."

Onderhoud

Bert Gentenaar vraagt zich af hoe het gaat met het onderhoud in de openbare ruimte. “Alles lijkt nu stil te liggen maar welke maatregelen worden er genomen als het langer gaat duren? Zoals de verstopte waterafvoeren van de Amstellandlaan, of borden die omgewaaid zijn en dergelijke."

Daarvoor geldt hetzelfde als voor alle diensten van de gemeente, zegt Van Bochove. "Wij hebben natuurlijk mensen aan het werk. Maar ook deze mensen moeten werken in de omstandigheden van afstand bewaren, alleen naar het werk als het echt nodig is, en waar mogelijk thuis werken." Knelpunten zullen worden opgepakt, "maar grootschalig onderhoud, dat zit er niet in nu."

'We moeten met enig begrip voor de situatie met elkaar omgaan'

Toezichthouders, BOA’s en politiemensen maken overuren om overal in de stad te controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt. Van Bochove: “U kunt wel steeds aan ons vragen: gaat u handhaven, maar we moeten het met elkaar doen. Dat er irritatie is en dat de irritatie toeneemt in de samenleving is een punt waar we wel aandacht aan moeten blijven besteden. Mensen moeten ook zelf met enig begrip voor de situatie met elkaar omgaan. Nog steeds zijn er mensen die niet helemaal snappen wat er bedoeld wordt met afstand houden, dat is wel heel erg jammer. Het gaat om je eigen gezondheid en die van je naasten. Je moet je dus gewoon aan de regels houden."

"We moeten dit probleem waar we nu met elkaar voor staan ook samen oplossen. Dat is niet van vandaag op morgen het geval, dus we moeten het nog even volhouden. Laten we goed en voorzichtig zijn, op onszelf passen, maar ook kijken naar de mensen om ons heen die een steuntje in de rug, wat hulp, of een boodschap doen, goed kunnen gebruiken. Let op elkaar."