Weesp heeft een groot aantal zogeheten gelijkvloerse oversteken voor fietsers en voetgangers en in alle soorten en maten: over zogeheten erftoegangswegen en drukke gebiedsontsluitingswegen en zowel ‘in de voorrang’ als uit de voorrang en er zijn er ook waar een voetgangersoversteekplaats is. Het is rijp en groen door elkaar.

Veilig verkeer

In het coalitieakkoord 2018-2022 staat dat veilig verkeer belangrijk is en om die reden heeft de gemeente 35 kruispunten laten onderzoeken op verkeersveiligheid. De uitkomsten hiervan staan in het rapport “Verkeersveiligheid oversteken voetgangers en fietsers” en deze geven de burger moed, want niet één van de kruisingen is zo gevaarlijk dat er meteen iets aan moet ...