FC Weesp

“Ook onze vereniging FC Weesp wordt zwaar getroffen door de crisismaatregelen. Niet alleen kunnen onze leden hun geliefde sport niet uitoefenen, maar ook de financiële gevolgen zijn significant. Veel van de vaste lasten zoals de huur en onderhoud van het complex lopen onverminderd door, terwijl een aanzienlijk deel van onze inkomsten opdroogt of zelfs geheel wegvalt. Denk hier aan de kantineopbrengst en bepaalde sponsorinkomsten.”

Hoofd boven water

Het bestuur van FC Weesp beloofde toen het aantrad in december openheid en dat wordt ook in deze tijden waargemaakt. In een prominent bericht op de website wordt er namelijk niet omheen gedraaid: de club heeft alle begrote inkomsten hard nodig om financieel het hoofd boven water te houden. Om die reden wordt momenteel de laatste termijn van de contributie gewoon geïnd.

'Niet alleen kunnen onze leden hun geliefde sport niet uitoefenen, maar ook de financiële gevolgen zijn significant' 

Dat is logisch, meent het bestuur want het schrijft verder: “Wij willen daarbij opmerken dat in de statuten van onze vereniging is bepaald dat leden contributie betalen. Die betalingsplicht staat los van het vermogen van de club om al zijn doelstellingen te kunnen nakomen, zoals tijdens deze uitzonderlijke omstandigheden. Dat er momenteel niet gevoetbald kan worden ontslaat de leden dus niet van hun contributieplicht." Inmiddels is met de inning gestart en tot op heden is er vrijwel niemand, een paar uitzonderingen daargelaten, die daarover valt", vertelt voorzitter Ron Anches.

Overeind houden

Om de club overeind te houden, heeft de club nog een aantal andere maatregelen genomen. “Voor de trainers die bij ons op de loonlijst staan, werken wij aan een aanvraag voor werktijdverkorting. Ten tweede hebben we aan de KNVB gevraagd wat we van hen kunnen verwachten en de afdracht van april en mei in elk geval is niet in rekening gebracht."


Als FC Weesp weer gaat voetballen, is doelman van de Zondag 1 Arno Copier er in elk geval niet bij want hij heeft zijn afscheid aangekondigd. Na 14 jaar FC Weesp gaat hij terug naar zijn oude club DWS.

Tevens is de gemeente gevraagd of bepaalde kosten kunnen worden opgeschort. Daarover is een brief uitgegaan waarbij meteen ook is gevraagd om hetzelfde gebaar te maken richting 'sportverenigingen in Weesp die in een vergelijkbare situatie als de onze zitten.' Saamhorigheid en het uitgangspunt 'Gelijke monniken, gelijke kappen' is namelijk, vinden ze bij FC Weesp, een groot goed.

Werkgroepen

Medio december werd Anches onverwacht voorzitter van de voetbalvereniging, die hij samen met Rutger ter Hoeven en Leo Timmerman opnieuw aan het modelleren is. Daarvoor zijn aan het begin van het jaar onder andere drie werkgroepen opgetuigd die nadenken over verbeteringen, maar dat ligt voor een groot deel stil. Maar hij heeft nog regelmatig contact met iedereen binnen de vereniging. 

'Momenteel gaat het in de gesprekken meer om de soft skills' 

“Vorige week heb ik nog gesproken met de trainer van de zondag 1 en we hebben ook regelmatig contact met andere vrijwilligers. Wel is de aard van de gesprekken anders. Momenteel gaat het meer om wat ik de soft skills noem. Ik vraag dan vooral hoe het met iemand gaat. Daar heb je anders amper tijd voor. Maar het gaat ook over het nieuwe seizoen, dat loopt gewoon door. Daar is nu voor en dat moet natuurlijk ook, want we pakken de draad hoe dan ook ergens weer op en dan willen we er klaar voor zijn.”

Persoonlijk

Anches schreef 28 maart op de website ook een hartverwarmend persoonlijk artikel. Daarin vertelde hij hoe hij er zelf in staat, maar ook dat er momenteel met corona maar één tegenstander is en hij rekent verder op respect naar elkaar. Zijn mooiste zin daarin: “Afstand houden is heel wat anders dan afscheid nemen.” 

'Afstand houden is heel wat anders dan afscheid nemen' 

“Ik ben daar zeker niet uniek in, maar de toestand raakt mij persoonlijk natuurlijk ook. Ik ben trainer van het team van mijn zoon, sta in principe elke zaterdag langs de lijn en ben op allerlei fronten druk bezig met de vereniging, dus in mijn dagelijkse gang van zaken is er veel veranderd. Maar dat geldt voor iedereen.”

MHC Weesp

Bij Mixed Hockey Club Weesp is het eigenlijk hetzelfde laken één pak, vertelt voorzitter André Lauterslager. Net als FC Weesp is ook deze club volgens de richtlijnen van de KNHB verder gegaan met de inning van contributie, maken ze zich zorgen over de sponsors, liggen de opbrengsten van de kantine plat. "We hebben verschillende maatregelen genomen en zijn begonnen bij de contributie. Die gaat bij ons automatisch en we hebben de leden gevraagd niet te stoneren. En dat gaat heel goed. Er is eigenlijk geen lid die niet snapt in welk schuitje we met z'n allen zitten en zijn geld terugstort."

Sponsors

De tweede belangrijke inkomstenbron zijn de sponsors. Lauterslager: "Onze sponsors komen uit het mkb en daar vallen de zwaarste klappen. Mara het is heel erg afhankelijk hoe de situatie is. We hebben een modewinkel die 70 tot 80 procent minder omzet heeft, maar de slager daarentegen draait bij wijze van spreken elk weekend een kerstomzet. We zullen zien hoe zich dit gaat ontwikkelen, maar veel eraan veranderen kunnen we niet."

Kantine

De kantineomzet is de derde schraag onder het bestaan van de hockeyclub aan de 's-Gravelandseweg en die ligt helemaal stil en daar is weinig aan te veranderen. Op 21 mei zou het befaamde All Friends-toernooi worden gehouden waarbij steevast een goede omzet wordt gedraaid. Maar al vrij snel werd het het bestuur duidelijk dat dit er dit jaar niet van gaat komen en dat is en fikse aderlating, geeft Lauterslager toe.


Kostenkant

Er wordt natuurlijk ook gekeken naar de kostenkant. "We hebben onze trainers gevraagd mee te denken over een oplossing. Onze trainers zijn zzp'ers en van hen zouden we relatief makkelijk af kunnen, maar zo zitten we niet in elkaar. We hebben ook een maatschappelijke en sociale rol. We hopen en vertrouwen erop dat e er samen goed uit komen."
En, net als FC Weesp, aankloppen bij de gemeente? "We hebben daar zelf nog geen verzoek neergelegd, maar de brief van FC Weesp ondersteunen wij natuurlijk."

Weesp of Amsterdam

Het vervelende is, zegt Lauterslager, dat niet helemaal helder is bij wie ze terecht moeten. Vallen de sportaccommodaties nu wel of niet onder Amsterdam, of misschien maar een beetje? "Wij weten dat Amsterdam in de stad zelf de huur van sportvelden heeft opgeschort, maar ik weet niet of we wat dit betreft onder Amsterdam vallen." 

Potje hockey

Hoe dan ook snakt Lauterslager en met hem alle leden weer naar een potje draven achter een hockeybal. "Wij hebben echter geen idee hoe dat verdere zal gaan. Hockey is een contactsport en dan is 1,5 meter afstand houden net als bij voetbal wel een probleem. In elk geval is de situatie voor iedereen lastig. Mijn dochter speelt hockey en is normaal gesproken zowat elke dag op het veld te vinden. Dat valt allemaal weg en dat is sociaal een groot drama. Voor iedereen."

Weesper Tennis Club

Anders dan bij de buren van FC Weesp en de hockeyers van MHC Weesp aan de andere kant van de stad, is de Weesper Tennis Club (TWTC) eigenaar van het sportpark. Bij de gemeente een aanvraag indienen voor opschorting van de huur zit er dus niet in, vertelt voorzitter Cor Bavinck. Maakt dit de uitdaging makkelijker of juist moeilijker?
"Er zijn twee kanten. Makkelijker is dat wij geen huur hoeven betalen, maar moeilijker is dat er aan het eigendom ook verplichtingen zitten en die gaan gewoon door. Onlangs hebben we bijvoorbeeld behoorlijk moeten snoeien. Normaal gesproken doen we dat met een ploeg vrijwilligers, maar deze keer moesten we daar een bedrijf voor inhuren. Gelukkig hebben we vet op de botten, maar dit is natuurlijk een grote aanslag op onze financiële vermogens."

Kantine en contributie

Wat wél geldt, is dat de opbrengst van de kantine en de contributie naast een aantal sponsors hier zorgen voor de financiële huishouding. "Normaal gesproken zijn dit de maanden dat we in de kantine een top omzet draaien, maar nu dus niet." Eind deze maand wordt de contributie geïnd en Bavinck verwacht geen al te grote problemen. "Maar binnen het bestuur vragen we ons wel af of de leden niet moeten worden gecompenseerd omdat ze maanden niet hebben kunnen tennissen.


Niemand op de tennisbaan. - WeesperNieuws

'We vragen ons af of we de leden moeten compenseren voor de periode dat er niet getennist kan worden' 

Intussen missen de leden hun 'cluppie', zeker nu het prachtig sportweer is. En het duurt ook al zo lang, want de WTC was de eerste vereniging in Weesp die besloot het sportpark te sluiten, nog voordat dit voor dat dit voor alle sporten ging gelden.

Als eerste

Intussen leeft binnen de KNLTB (de tennisbond) alsook bij de KNGF (de golfbond) de hoop dat deze sporten als eerste uit de lockdown komen.
"Er is geen sport waarbij je verder van elkaar af staat dan tennis. Zelfs bij een dubbelpartij sta je vrijwel nooit binnen anderhalve meter afstand van elkaar. En als ik met mijn zoon ga tennissen, is er sowieso niets aan de hand, want de afstand is groot, we doen het met zijn tweeën en we wonen onder één dak. Het zou dus mooi zijn als we weer zouden kunnen tennissen, ook al houden we de kantine gesloten. Voor de leden moeten dan wel de toiletten kunnen worden gebruikt, maar er is wel een oplossing te vinden hoe je dat het beste kunt organiseren."