Allemaal zaten we  dinsdagavond om 19.00 uur aan de buis gekluisterd voor de persconferentie van minister-president Mark Rutte. En vooral de leerkrachten, kinderopvangmedewerkers, horeca-ondernemers, mensen met een contactberoep en de bestuurders van de sportverenigingen, kunnen we ons zo voorstellen.

Weer naar school

Remon Pontman bijvoorbeeld. Directeur van basisschool De Jozefschool. Middelbare scholen moeten zich gaan voorbereiden op een gedeeltelijke opening vanaf 2 juni. Basisscholen mogen vanaf 11 mei alweer open. Dat wil zeggen met halve klassen tegelijk. Pontman is bij dat er een goede onderbouwing gegeven is waarom de scholen weer open kunnen. "Kinderen blijken elkaar, maar ook volwassenen niet zo snel te besmetten. Dat is ook belangrijk voor de leerkrachten die straks voor de klas staan. We zijn blij dat de kinderen weer naar school kunnen en dat er nu duidelijkheid is."

Over heel wat praktische zaken moet nu worden nagedacht 

Dat wil niet zeggen dat er al een kant en klaar plan is hoe dat in de praktijk allemaal geregeld moet worden. "Scholen mogen zelf invullen hoe ze het gaan doen, binnen de richtlijnen. Natuurlijk hebben we daar wel al over nagedacht en ook met de andere scholen over gesproken. Nu kunnen we de plannen gericht verder uitwerken. We moeten gaan bedenken hoe we de klassen gaan opsplitsen, hoe we de tijd gaan verdelen. Hoe het gaat met binnenkomen en weggaan; ouders kunnen hun kinderen niet meer tot in de school brengen. Maar ook: kunnen alle leerkrachten wel weer voor de klas staan, want er zijn ook mensen die in een risicogroep vallen misschien." Dat wordt allemaal besproken binnen het schoolbestuur, met het team en met de MR van de school. Gelukkig is daar nog even tijd voor. De kinderen hebben nu meivakantie tot en met 5 mei. Dan nog een week online thuis les voordat de deuren van de school aan de Blomstraat weer open zwaaien.

Weer wennen

De kinderdagopvang gaat vanaf 11 mei weer helemaal open. Bij Kidswereld kijken ze ernaar uit. Voor de jonge kinderen gelden geen restricties qua afstand bewaren. Toch zal het ook in de kinderopvang niet helemaal zo kunnen gaan als voor de coronacrisis. "De grootste uitdaging is het contact tussen ouders en leidsters", vertelt Daniëlle Benning van Kidswereld. "De kinderen zijn zo jong, een baby kan natuurlijk niet zelf naar binnen komen. De anderhalve meter afstand willen we voor volwassenen onderling wel zoveel mogelijk aanhouden. We moeten zorgen dat de ouders niet allemaal tegelijk komen." 

'De leidsters hebben enorm veel zin om de kinderen weer te zien'

Ook in deze tijd worden kinderen opgevangen, maar dan alleen van ouders met vitale beroepen. "Het is een stuk minder druk en dat maakt het wat makkelijker om ons aan de afstandsregels te houden." De verwachting is dat de meeste ouders hun kinderen weer zullen brengen vanaf 11 mei. Veel kinderen zijn dan heel lang niet geweest. "We hebben wel filmpjes gestuurd van de leidsters en videocontact gehad. Maar ze zullen toch wel weer moeten wennen aan de structuur, elkaar en de leidsters", verwacht Benning. "Het geeft rust dat het besluit om kinderen weer te laten komen zo goed onderbouwd is. En dat ook leidsters makkelijker getest kunnen worden als zij klachten hebben, net als zorgmedewerkers. De leidsters hebben enorm veel zin om alle kinderen weer te zien."

Voor de buitenschoolse opvang moet Kidswereld aansluiten bij hoe de scholen straks hun schooldagen indelen. Kinderen kunnen naar de BSO op de dagen dat zij ook naar school gaan namelijk.

Eerst de jeugd

Ook sportverenigingen kunnen weer langzaam opstarten, vanaf 29 april al. Zij het alleen met de jongste leden. Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar ook, maar dan wel met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Bij voetbalclub FC Weesp en hockeyvereniging MHC Weesp gaat deze week vergaderd worden hoe dat vorm gegeven kan worden.

'Fijn dat de zo vaak gepoetste banen weer bespeeld worden'

Bij tennisvereniging WTC hadden ze eigenlijk gehoopt dat zij alle leden al hadden kunnen laten spelen. In die zin was de boodschap van Rutte gisteren een lichte teleurstelling. "Met een enkelspel is het natuurlijk geen enkel probleem om minstens anderhalve meter afstand te houden", meent voorzitter Cor Bavinck. "Natuurlijk zijn we blij dat onze jeugdleden in ieder geval vast weer kunnen beginnen. We gaan met de trainers overleggen hoe we het het beste kunnen doen. En we zullen moeten regelen dat er voldoende toezicht is. We zijn blij dat er wat gebeurt. De banen zijn nu zo vaak gepoetst, fijn dat ze ook weer bespeeld gaan worden."

Nog geen datum

Voor de horeca-ondernemers was er nog geen zicht op betere tijden. Nu zagen de cafébazen en restauranthouders dat wel aankomen, dus de teleurstelling was niet groot. "Ik had wel gehoopt dat bijvoorbeeld al half mei was genoemd als datum dat we weer open kunnen", zegt Tamara van Stroe, voorzitter van de horeca-ondernemersvereniging Weesp. Nu het allemaal zo lang duurt, heeft ook Van Stroe voor haar restaurant Il Bocconcino da Rimini besloten een afhaalservice te openen. Vrijdag beginnen ze. "We vervelen ons, we willen koken voor onze gasten." Hoe het straks moet met de anderhalvemeterregels, daar denkt Van Stroe met andere horeca-ondernemers al na. "We proberen elkaar te helpen, dan hoeft niet ieder voor zich het wiel uit te vinden. En we hebben bij de gemeente suggesties gedaan om ook na de crisis onze omzetderving te kunnen compenseren. Ik schat dat wij zelf dan maar een derde van onze tafels kunnen bezetten. Ook daarom beginnen we nu vast met de afhaalservice, dat zou dan een goede aanvulling zijn."

'De horeca is niet één keer genoemd'

 "Weet je wat een grote teleurstelling was?", vraagt Pieter Kors van Café 't Helletje. "Dat de horeca tijdens de persconferentie niet één keer genoemd is. Terwijl in onze sector toch de zwaarste klappen vallen. Bij ons en bij onze toeleveranciers. Verder sta ik juist volledig achter de beslissingen van Rutte, hoe vervelend het ook is." Hoe het moet als de horeca wel weer open mag met de anderhalvemeterregels, daar is Kors niet mee bezig. "Dat gaat nu eenmaal voor ons, 'een poepbruin cafeetje van 35m2', niet werken." Een suggestie heeft hij wel: "Als we straks weer open mogen, geef dan ondernemers, personeel en gasten zelf de keuze of ze willen komen als er geen anderhalve meter afstand kan zijn. Dat kan toch iedereen voor zichzelf beslissen."

Weer controles

Van de contactberoepen kunnen tandartsen nu als eerste weer gewoon aan de slag. Vanaf dinsdag start de reguliere mondzorg bij Dental Clinics, vertelt een woordvoerder. "Dat betekent dat er ook weer controles gedaan worden en de mondhygiënisten weer werken. Maar wel volgens alle regels in de richtlijn van de branche-organisatie. Wij zijn al gewend om veilig te werken en ons te beschermen in verband met infectieziekten. Maar er zullen nu ook aanvullende maatregelen zijn. Zo zullen we meer tijd tussen afspraken inplannen, zodat de wachtkamer niet te vol zit en de patiënten onderling voldoende afstand kunnen houden bijvoorbeeld."

Nog geen nieuwe coupe

Kappers en schoonheidsspecialisten kunnen de deuren nog niet openzetten. Jammer, maar verwacht, zegt Annette Verhagen van Kapsalon het Spiegeltje. "Het kan nu ook gewoon niet. Gezondheid gaat voor alles. Branchevereniging Anko is wel bezig om een hygiëneprotocol op te stellen. Maar bijvoorbeeld knippen met handschoenen aan, dat wordt lastig." 

Vaker open en niet iedere stoel bezet

Verhagen is zelf ook al plannen aan het maken voor als de zaak weer open kan in de anderhalvemetereconomie. "Een dag per week extra open zodat we de klanten meer kunnen spreiden, minder stoelen tegelijk bezetten en meer om de beurt werken. We hebben ook een mogelijkheid om mensen aan de ene kant van de zaak binnen te laten komen, eerst bij de wasbak plaats te laten nemen en dan na de knipbeurt aan de andere kant weer naar buiten. En zo'n plastic schot bij de kassa, zoals in de supermarkt." Waar Verhagen zich ook op voor moet bereiden is de run op de beschikbare plekjes in de agenda, iedereen wil natuurlijk meteen naar de kapper als het weer kan. Maar nu moet er eerst weer een belrondje worden gedaan om de afspraken die tot 20 mei in de agenda staan af te zeggen.