In de Dorpskrant die vorige week in Driemond is verspreid, laat voorzitter Ubald Seveke aan de dorpsbewoners weten dat de meerderheid van 80% voor Amsterdam hem heeft verrast. "Ik had wel gedacht dat Weesp de voorkeur zou krijgen, maar ik had het wat minder uitgesproken verwacht", verklaart hij aan het WeesperNieuws. 

Respons van 20%

De stadspeiling vond plaats aan de hand van enquêteformulieren die in een eerdere editie van de Dorpskrant waren gestoken en die bij alle 620 huizen in Driemond in de bus zijn gegooid. Daarvan zijn er slechts 122 retour gekomen; een respons van ongeveer 20 procent. Het kan natuurlijk zijn dat de Driemonders het wel best vinden, maar Seveke vermoedt dat de coronacrisis ook een grote rol heeft gespeeld: "Opeens waren er andere zaken die ieders aandacht opeisten, dan belandt zo'n enquêteformulier onderop de stapel. Komt nog bij dat een van de twee inleverpunten bij cafetaria Rezk was, en die is sinds de maatregelen alleen nog maar open voor afhalen en bezorgen." 

Drie reden om voor Weesp te kiezen: verbondenheid, burgerzaken en OV

Maar goed, van de mensen die de moeite hebben genomen om hun voorkeur aan te geven, is het antwoord duidelijk: liever bij Stadsgebied Weesp dan onderdeel van Amsterdam Zuidoost blijven. Als redenen voeren de respondenten aan dat zij met het oog op de dagelijkse boodschappen en gezondheidszorg (huisarts, apotheek, tandarts) al een verbondenheid voelen met Weesp. Een ander voordeel dat wordt genoemd is dat Burgerzaken zoals het aanvragen en afhalen van identiteitsbewijzen straks in Weesp kunnen worden geregeld. Of dat daadwerkelijk zo is, hangt af van of Weesp een gemeenteloket houdt. Dat is wel de inzet, maar wie weet hoe dat uitpakt. De meeste Driemonders regelen hun burgerzaken nu op het Stadsdeelkantoor aan het Anton de Komplein in Zuidoost. Mocht Weesp onverhoopt geen eigen stadskantoor uit de fusie kunnen slepen, dan is het stadsdeel Zuidoost voor de inwoners van Weesp ook het meest dichtbij. Een ander argument om voor Weesp te kiezen is het perspectief op beter openbaar vervoer, want dat is in Driemond om te huilen. 

Seveke vraagt zich af of het misschien beter was geweest om de peiling te houden op een moment dat er inhoudelijk meer bekend is: "Waarschijnlijk gaan we dat ook nog doen. Want pas als we de consequenties in kaart hebben, kunnen we samen met de inwoners van Driemond een echt goede keuze maken." Hij geeft toe dat het voor de Dorpsraad lastig is om de consequenties boven water te krijgen. "We hebben naar Amsterdam en Weesp brieven gestuurd met het verzoek om een gesprek, maar daar hebben we nog niets op gehoord. Ook dat kan met de coronacrisis te maken hebben, maar de politieke processen lopen ondertussen wel gewoon door. Wij kunnen dus eigenlijk niets anders dan afwachten tot we ook met de grote jongens om tafel mogen."

Snel om tafel; ondanks coronacrisis gaan de politieke processen gewoon door  

Laatste winkel dicht

Twintig procent van de respondenten van de peiling vindt dat Driemond bij Amsterdam Zuidoost moet blijven, met name omdat de band met het stadsdeel al jaren goed is en er veel goede subsidieregelingen zijn waar Driemond wel bij vaart. Die argumenten kloppen helemaal, erkent Seveke. "Er zijn ook eigenlijk geen redenen om bij Zuidoost weg te gaan, maar er zijn aan de andere kant wel redenen om bij Weesp aan te haken. Ik denk dat het kansen biedt om de leefbaarheid in Driemond te optimaliseren. Onlangs heeft onze laatste levensmiddelenwinkel Bleijenberg de deuren gesloten. Vanuit Amsterdam Zuidoost is er geen ondernemer die in dit gat springt, maar als Driemond bij Weesp hoort zie ik het wel gebeuren dat een Weesper ondernemer dit oppikt. Een ander punt is het openbaar vervoer, daar is in Driemond nog maar weinig van over omdat het een paar jaar geleden stukgelopen is tussen de verschillende regio's. Als Weesp en Driemond tot hetzelfde stadsgebied behoren, kan ik me voorstellen dat dit weer deuren opent." 


Populaire fietsroute

De voorzitter denkt ook na over de positionering van Driemond. "Driemond is misschien klein, maar het dorpse karakter is charmant. We hebben fraaie natuur, een prachtig sportpark, een cafetaria aan het water en we zijn onderdeel van een populaire wandel- en fietsroute. Als je hier met meer ambitie naar zou kijken, is er veel meer uit te halen." 

'Driemond is misschien klein, maar ons dorpse karakter biedt ook kansen' 

Seveke hoopt dat de bereidheid van Driemond om mee te denken en mee te praten, wordt opgepikt. 'Driemond is niet in de positie om zelf het voortouw te nemen. Wij moeten afwachten. Dat is lastig, maar zo gaat het al jaren, ook op andere terreinen. We gaan heel graag op korte termijn met Weesp en Amsterdam om tafel. Want nu spreken ze over ons, en wij zouden graag zien dat er mèt ons wordt gesproken."