De coronacrisis drukt een zware stempel op de verpleeg- en verzorgingshuizen. Hier wonen de meest kwetsbare mensen. Om hen te beschermen zijn drastische maatregelen genomen, zoals een bezoekverbod (sinds 19 maart). Maar dan nog is het uitermate lastig om dit hardnekkige virus buiten de deur te houden. Vorige week bevestigde het verpleeghuis dat het coronavirus was opgedoken binnen de muren van de instelling. Het nieuwsbericht dat wij hierover maakten, leidde tot ongeruste en ook verontrustende telefoontjes, mailtjes en reacties van lezers.

Nadere toelichting

We hebben De Hogeweyk dan ook om een nadere toelichting gevraagd. Omdat zwijgen speculatie in de hand kan werken, maar ook omdat het verpleeghuis in normale tijden altijd heel open is. Om de bewoners een optimale woonwijk-ervaring te geven, waren niet-bewoners altijd heel welkom. Denk hierbij aan een aanschuiftafel in het restaurant, live muziek op het terras en koffieochtenden voor buurtbewoners met jonge kinderen. Dat maakt de band die Weesp met het verpleeghuis heeft heel bijzonder en daarom beantwoordt de Hogeweyk nu bij uitzondering toch een aantal vragen. Het antwoord is misschien niet altijd bevredigend, maar geeft over veel zaken wel meer duidelijkheid.


Juli 2019. Toen kwamen buurtbewoners geregeld koffiedrinken, wat voor de bewoners veel gezelligheid met zich meebracht.

 Hoe is de situatie nu in De Hogeweyk? Wat zijn op dit moment de belangrijkste issues?  
"Er zijn op dit moment binnen De Hogeweyk helaas bewoners met besmetting met corona of een verdenking hiervan. Wanneer een bewoner verdacht wordt van besmetting, wordt hij of zij direct in isolatie verzorgd. Tevens wordt deze bewoner direct op een daartoe ingerichte speciale afdeling verzorgd, om zo de kans op besmetting met andere bewoners te voorkomen. Ook wordt de bewoner zo snel mogelijk getest. Dat gaat in overleg met de specialist ouderengeneeskunde. Wij hebben gelukkig geen tekort aan Extra Beschermende Middelen zoals bijvoorbeeld mondmaskers of schorten. Dit is in de afgelopen weken af en toe wel spannend geweest en vraagt veel aandacht."

Wanneer een bewoner verdacht wordt van besmetting, wordt hij/zij direct in isolatie verzorgd

Hoe gaat het met de bewoners? Wat betekent deze verwarrende tijd voor hun ziekte(verloop)? 
"Met alle vaste verzorgenden en een team van ondersteunende specialisten, houden we de gezondheid en het welzijn van alle bewoners nauwlettend in de gaten. Dementie komt in veel verschillende verschijningsvormen, dus hoe we hiermee omgaan blijft maatwerk per bewoner. Dit verschilt per bewoner en soms per dag. Er zijn bijvoorbeeld ook bewoners voor wie het prettig is dat ze op dit moment weinig prikkels ervaren. Wanneer we bewoners in isolatie moeten benaderen met een mondmasker voor is dit helaas vaak wel verwarrend voor bewoners."  

 Op vragen over corona-besmettingen en sterfgevallen geven jullie liever geen antwoord. Waarom is dat?   
"Wij voelen ons niet vrij om hier in het openbaar over te communiceren. Wij zorgen als Vivium dagelijks voor bijna 3000 kwetsbare mensen in de Gooi & Vechtstreek en Amsterdam-Zuid. Wanneer er op één van onze locaties sprake is van een besmetting of verdenking hiervan, dan wordt de betreffende familie hier altijd direct persoonlijk over geïnformeerd. Dit hebben wij ook zo afgestemd met de eerste contactpersonen van De Hogeweyk."

 Voor de crisis in Nederland uitbrak, lag er bij jullie al een draaiboek klaar. Pakt dat in de praktijk ook goed uit?  
"Het is natuurlijk voor ons allemaal een nieuw virus waar we mee te maken hebben, waar nog veel over onbekend is. Sommige zaken hebben we moeten bijstellen aan de praktijk of aan nieuwe richtlijnen van het RIVM. We monitoren de situatie van dag tot dag met een team van specialisten, zowel binnen Vivium, als in regionaal verband. Het helpt wel dat we echt goed voorbereid waren en gelukkig hebben we bij Vivium ook geen tekort aan beschermende middelen gehad."

'We kunnen de zorg goed aan, maar de vrijwilligers worden enorm gemist'

 Hoe gaat het met jullie medewerkers? Kunnen zij het nog bijbenen? 
"Het geïsoleerd verplegen heeft veel impact op de bewoners en de medewerkers. Dit is fysiek en emotioneel zwaar. Daarom is er ook extra psychologische ondersteuning voor de zorgmedewerkers. We kunnen op dit moment de zorg gelukkig goed aan. Medewerkers die verkoudheidsklachten hebben, kunnen zowel doordeweeks als in het weekend op corona getest worden, dus dat biedt snel zekerheid. We proberen het risico op besmetting uiteraard zo klein mogelijk te houden, dus helaas zijn onze vrijwilligers tot nader order niet welkom in onze locaties. Hun hulp wordt enorm gemist door iedereen."


De jonge Jill Kapteijn is een van de vrijwilligers die nu door de corononacrisis nu niet kan komen. 

 Hoe compenseren jullie het gebrek aan contact met de familie? Is er wel tijd voor extra aandacht?  
"In de woning gaat het dagelijks leven zoveel mogelijk door, het dagritme is veelal ongewijzigd. De verzorgenden staan even liefdevol als altijd klaar voor de bewoners en hebben uiteraard ook aandacht voor hun welzijn. In de woningen gaan de kleine activiteiten door zoals een spelletje doen, muziek luisteren, een krantje lezen, televisie kijken enzovoorts. Waar mogelijk proberen we met alternatieven zoals telefoon, beeldbellen en regelmatige updates toch andere vormen van contact mogelijk te maken met familie. We begrijpen dat dit het verdriet en gemis van écht contact niet kan wegnemen, maar deze maatregelen zijn noodzakelijk om zowel bewoners als medewerkers zoveel mogelijk te beschermen."

In de woningen blijven we gewoon spelletjes doen, muziek luisteren en de krant lezen'

 Kunnen de bewoners nog wel naar buiten, een rondje lopen via de binnentuinen?  
"We zorgen dat bewoners die graag rondlopen hiertoe op gezette tijden de gelegenheid krijgen. Dit is alleen helaas niet mogelijk voor bewoners die geïsoleerd verzorgd worden."

 Hoe houden jullie de familie op de hoogte? Is er veel bezorgdheid? Zijn er mensen die hun vader of moeder tijdelijk in huis hebben genomen? 
"Wij informeren alle eerste contactpersonen middels regelmatige updates. Niet alleen over de genomen maatregelen en de huidige situatie, maar ook over het welzijn van de bewoners en de dagelijkse gang van zaken in de woningen. Vanzelfsprekend is familie bezorgd en vinden zij het vooral ook heel verdrietig en moeilijk dat er geen bezoek mogelijk is. Gelukkig is er ook begrip en dankbaarheid voor het werk van onze zorgmedewerkers. Familie kan met vragen of twijfels altijd bij ons terecht. We hebben nog niet meegemaakt dat iemand zijn vader of moeder tijdelijk in huis heeft genomen. Dat is ook geen eenvoudige opgave, dementie is een ingewikkeld ziektebeeld. Wel is het zo dat er voorlopig geen nieuwe bewoners verhuizen naar De Hogeweyk."

 Is er iets wat jullie nodig hebben, kan de samenleving van Weesp iets voor de bewoners doen?  
"We vragen vooral om begrip voor de moeilijke maatregelen die we hebben moeten nemen. Met name het niet kunnen toestaan van bezoek zorgt voor verdrietige situaties. We hopen dat de inwoners van Weesp onze medewerkers en bewoners blijven steunen door zich goed aan de richtlijnen van de overheid te houden. Alleen door samen te werken en rekening te houden met elkaar krijgen we dit virus onder controle. Ook ontvangen we enorm veel lieve kaarten, cadeautjes, gebak, bloemen, buiten-optredens, tekeningen, etc. Dat is echt een grote steun en enorme opsteker voor alle bewoners en medewerkers!"