Het nieuwbouwplan voor de Kostverlorenflat/Amstellandlaan is wat de gemeente en Ymere betreft hét voorbeeld van hoe planvorming niet moet gebeuren. En volgens de gemeente ligt dat niet aan Ymere. Ymere heeft volgens de gemeente veel moeite gedaan om het plan los te trekken en ook zijn huurdersverenigingen ingeschakeld om het proces snel te laten verlopen, maar ‘desondanks was er van omwonenden ...