Een financiële bijdrage aan de Voedselbank, sommige belastingen niet innen bij ondernemers en extra kosten die de gemeente moet maken door de coronamaatregelen. Dat zijn allemaal zaken die betaald moeten worden uit het noodbudget, vertelt burgemeester Bas Jan van Bochove deze week in de Podcast de Collegekamer.

Inmiddels zitten we in week negen van de vergaande maatregelen om het cornonavirus te beteugelen. 'Blijf thuis' is 'Vermijd drukte' geworden. En dat gaat goed in Weesp, aldus Van Bochove. "Je ziet de drukte wel wat toenemen, maar over het algemeen houdt men rekening met de geldende regels en begrijpt wat er van hen verwacht wordt. Dat zien we ook terug in de rapportages van de boa's."  Maandag mochten onder meer kappers en scholen weer open. "Dat is goed gegaan en ik ben blij dat de Weespers hier verstandig mee omgaan."

1 juni

Horeca-ondernemers kijken uit naar 1 juni, dan kunnen mogelijk ook de cafés, restaurants en terrassen weer open. Van Bochove: "We hopen dat de horeca op 1 juni weer open mag. Dat hangt ervan af hoe wij ons gedragen en of de corona weer verder toeslaat." De burgemeester vreest niet dat de drukte op terrassen te groot wordt. "Ik heb er vertrouwen in dat de horeca weer aan het werk kan met een maximaal aantal mensen binnen en op de terrassen."

'We hopen dat bewoners accepteren dat terrassen tijdelijk wat meer ruimte innemen'

De horeca zoekt naar extra ruimte, de gemeente probeert daarin mee te denken en Van Bochove rekent ook op wat inschikkelijkheid van de inwoners van Weesp. "We hopen dat ook de bewoners van de stad een steentje bijdragen door in goede samenspraak te accepteren dat terrassen tot het najaar wat meer ruimte innemen dan volgens het bestemmingsplan mag. Om de horeca tegemoet te komen in deze hele moeilijke tijd waarin ze zitten."

Noodbudget

Er zijn de afgelopen periode door de gemeente al de nodige kosten gemaakt door de coronamaatregelen. Dat kon uit bestaande budgetten bekostigd worden. De kosten van alle maatregelen samen worden door het college tot nu toe op ruim 200.000 euro geschat. Maar nu de crisis langer duurt en er meer kosten komen, wil het college een noodbudget vrijmaken met de bevoegdheid om geld uit te geven waar dit het hardst nodig is en adequaat te kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Bovendien geeft het noodbudget de gemeenteraad beter inzicht in de kosten van het bestrijden van de crisis. Diezelfde raad moet overigens eerst nog instemmen met de noodpot. Daarover wordt woensdag vergaderd in de commissie AZM en op 27 mei valt het besluit. 

Het noodbudget is bestemd voor inwoners, ondernemers en de gemeente

Dat budget is enerzijds bestemd voor inwoners en ondernemers van de stad, en anderzijds om de maatregelen te bekostigen die de gemeente extra moet nemen. "De Voedselbank heeft ons om een extra bijdrage gevraagd, omdat er nu in de supermarkten weinig producten overblijven voor de voedselpakketten. Het innen van reclamebelasting en precariobelasting voor terrassen gaan we niet uitstellen, maar voor het eerste half jaar van 2020 willen we deze belastingen helemaal niet innen. De inzet van extra mensen voor toezicht, het maken van borden, dat zijn kosten voor de gemeente. Dus extra kosten aan de ene kant, minder inkomsten aan de andere kant, dat zijn allemaal kosten die we uit dit budget gaan betalen." 

Het noodfonds wordt gevuld met geld uit de reserves van de gemeente. Daarnaast beziet het Rijk ook manieren om gemeenten geheel of gedeeltelijk te compenseren voor bijvoorbeeld extra uitkeringen. "We hopen dat het Rijk ons voor die extra kosten tegemoet wil komen, maar in hoeverre dat zo zal zijn, dat weten we nog niet."