Uit onderzoek van RIVM en GGD blijkt dat inwoners in deze regio, net als in heel Nederland, moeite hebben met de sociale impact van de coronaregels.

Lukt het mensen om de gedragsregels toe te passen? Om hierover meer te weten te komen, heeft het RIVM samen met de GGD's een groot onderzoek uitgezet. Epidemioloog Manita van Acker van GGD Gooi en Vechtstreek legde de regionale resultaten naast de landelijke. Grote verschillen zijn er niet. Inwoners in onze regio lopen tegen dezelfde moeilijkheden aan als de gemiddelde Nederlander, is haar conclusie. De vraag is dan ook hoelang we het samen nog volhouden. Van Acker: "Daar zijn we heel benieuwd naar en daarom vragen we iedereen om mee te doen met het vervolgonderzoek."

"De coronamaatregelen hebben een grote invloed op hoe we ons voelen en onze leefstijl", geeft Manita van Acker aan. "Met dit onderzoek gaan we na in hoeverre adviezen haalbaar zijn en hoe de samenleving hierop reageert. In heel Nederland deden bijna 90.000 mensen mee, in onze regio waren dat er 1417."

Lastig

Uit de antwoorden van de deelnemers blijkt dat de meeste mensen (99 procent) geen handen meer schudden. Ook het in de elleboog niezen (73 procent) en het gebruiken van papieren zakdoekjes (72 procent) lukt over het algemeen goed. "Dat zijn gewoontes die je jezelf kunt aan- of afleren", legt de epidemioloog uit. "Veel moeilijker hebben we het met het thuisblijven, beperkt bezoek ontvangen, opa en oma niet meer zien en anderhalve meter afstand bewaren." Van Acker is niet verrast door deze resultaten. "Ik vind het wel logisch. De mens is toch een sociaal dier."

Op alle fronten tekort

Margot Veltman uit Weesp werkt als business support manager bij een bedrijf voor buitenreclame. Soms herinnert ze haar moeder eraan om anderhalve meter afstand te houden, vertelt ze. 

'Het is wel logisch. De mens is toch een sociaal dier'

Zelf heeft ze de meeste moeite met de sociale impact van de maatregelen. "Ik heb een baan van vier dagen in de week en een dochtertje van ruim tweeënhalf jaar. Sinds de coronauitbraak werk ik thuis en heb ik veel calls op afstand. Dat ging niet samen met de kleine thuis: ik kon én niet volop werken én ik voelde me geen goede moeder. Daarbij stond het huishouden op ontploffen, dus ik was zelfs geen goede huisvrouw", blikt ze terug. Door alle stress schoot het sporten er ook bij in voor de inwoonster uit Weesp.

Leefstijl

"Het effect van de maatregelen op de leefstijl van mensen vind ik een van de meest zorgelijke resultaten uit het onderzoek", stelt epidemioloog Van Acker. "Zestig procent van de deelnemers sport minder dan voorheen. Zonde, want een gezonde leefstijl is juist goed voor ons immuunsysteem. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat veel mensen zich eenzamer voelen. Op ggdgv.nl geven we daarom onder 'mijn gezondheid' tips om deze crisis door te komen. Ook alle onderzoeksresultaten vind je hier."

Volhouden

Veltman heeft de stilte juist opgezocht om uit de negatieve spiraal te komen. "Ik heb de situatie aan mijn werkgever uitgelegd en met mijn vriend afgesproken om de dagen te verdelen. Daardoor kon ik een aantal dagdelen rustig werken in het restaurant van mijn ouders. Dat heeft mij enorm geholpen." Sinds 11 mei gaat haar dochtertje weer naar de opvang en kan Veltman twee dagen naar kantoor. Het liefst zou ze natuurlijk zien dat het leven weer helemaal zijn gewone gang gaat.

De stilte opgezocht om uit de negatieve spiraal te komen

Hoelang houden mensen het nog vol? Dat is de grote vraag voor het vervolgonderzoek. "In deze studie zien we al dat het draagvlak vermindert als de maatregelen nog zes maanden duren", legt Van Acker uit. "De vraag is hoe mensen daar nu over denken. Daarom vragen we iedereen binnenkort via social media om mee te doen met een nieuwe meting. Ook jongeren, mensen met een niet-westerse achtergrond en mannen nodigen we graag uit. Zij waren in deze ronde ondervertegenwoordigd."