Als er een onderwerp is dat de gemoederen bezighoudt, in de straat en in het politieke debat, dan is het wel parkeren. Na jarenlang praten, plannen maken, bewonersparticipatie en nog meer praten lag er vorig jaar dan toch een Nota Parkeermaatregelen. Daar werd in de raadszaal nog een ronde uitgebreid over gedebatteerd, veel insprekers deden hun zegje, maar in juli werd de nota vastgesteld door ...