Binnen de regio Gooi en Vechtstreek geldt het Arenapark als dé laatste locatie waar forse uitbreiding van kantoorruimte is te realiseren. In totaal gaat het om zo'n 87.000 vierkante meter; het huidige park telt 100.000 vierkante meter. Qua ontwikkeling is er bijna sprake van een verdubbeling.

Lastige puzzel

Omdat het Hilversumse wensenpakket veel breder gaat dan alleen meer kantoorpanden realiseren, bleek invulling van het bedrijventerrein op papier een lastig te leggen puzzel. Soms leek het erop alsof Hilversum op te veel paarden wedde qua wensen en behoeften op het Arenapark. Dat leidde er vorig jaar juli toe dat de politiek het eerste voorstel afschoot. 

'Te veel open eindjes, was de conclusie'

Te veel open eindjes, was de conclusie van de commissie. Daardoor moest projectwethouder Annette Wolthers (D66) terug naar de tekentafel. Dat heeft zij gedaan. Met haar ambtenaren, de Arenaparkbewoners en de omwonenden van het bedrijventerrein is gewerkt aan de 2.0-versie; de ambities voor het park in de richting van 2035. Dat heeft ertoe geleid dat iets meer dan de helft van de beschikbare vierkante meters nu bestemd is voor nieuwe kantoren. Het gaat om 45.000 vierkante meter, meldt de D66-wethouder.

Zwembad

Dat is slechts het begin van het op te knappen bedrijventerrein. Bekend was al dat zwembad De Lieberg verkast van de Jan van der Heijdenstraat naar het Arenapark. Er komt een multifunctioneel en duurzaam 'zwembadtheater'. In februari kon dit voorstel van wethouder Floris Voorink (Ruimtelijke Ordening) rekenen op brede steun in de gemeenteraad.
Naast het nieuwe bad komt er een indoorsporthal en een actionsporthal. Wat betreft het laatste gaat het om extreme sports. Zo is hier bijvoorbeeld een indoormountainbikepark bedacht. Daarnaast is er ruimte voor een hotel, de mogelijke vestiging van een internationale school en ook nog eens honderd woningen voor bijvoorbeeld een- of tweepersoonshuishoudens, young professionals of studenten.

Nike conceptstore

Het Arenapark, dat dertig hectare groot is en de thuishaven is van meer dan vijftig bedrijven, is ingedeeld in vier kavels, zo vertelt Wolthers. In Kavel A zijn bijvoorbeeld de woningen, het hotel en de Nike conceptstore geplaatst. In Kavel B1 krijgen het zwembad, sportcomplex en de internationale school een plek. De actionsporthal is bij het Nike-gebouw bedacht. Dan is er nog Kavel C, wat Wolthers omschrijft als de 'parkeerbanaan' op het bedrijventerrein. Deze kavel vergt verdere uitwerking. Daar zitten nog de nodige juridische haken en ogen aan.

Minder kantoren

Minder kantoren betekent niet direct minder banen. Qua werkgelegenheid wil Hilversum snel een slag slaan. Er was namelijk jarenlang sprake van een krimp in de mediastad en directe omgeving, terwijl de regio's rondom de Gooi en Vechtstreek juist floreren. Overigens steeg de werkgelegenheid vorig jaar met 2 procent. Volgens Wolthers komen er verschillende typen werkgelegenheid. Een bedrijf dat zich hier vestigt, is wat anders dan een hotel. Met die mix is zij eveneens heel blij. Volgens de schattingen realiseert Hilversum, als dit plan wel op goedkeuring kan rekenen, dan tussen de twee- en vierduizend banen.

Qua werkgelegenheid wil Hilversum snel een slag slaan

Dan zijn er nog twee belangrijke aspecten. Uiteraard is dat het verkeer en de gewenste verplaatsing van NS-station Sportpark. Als de perrons tegenover elkaar komen te liggen ter hoogte van het Arenapark, wat het idee is, dan vergroot dat de veiligheid en bereikbaarheid. Hierdoor komt het station meer centraal in het Arenapark te liggen. Uit eerste onderzoek, in nauwe samenwerking met ProRail, blijkt verplaatsing technisch een haalbare optie, aldus de gemeente. Veel vervolgonderzoek is echter nodig om na te gaan of verplaatsing ook op andere vlakken, zoals de financiën, haalbaar is.

Verkeersveiligheid

Dan het verkeer en de verkeersveiligheid. Het idee is om het gebied in te richten als 30 kilometerzone. Met meer functies en uitbreiding komen er geheid ook meer mensen. Daarom willen de partijen de snelheid van het gemotoriseerde verkeer er zo veel mogelijk uit hebben. Langzaam verkeer (lees: fietsers en voetgangers) krijgt prioriteit bij de herinrichting. Daarbij valt te denken aan goede trottoirs, wandelboulevards en fietspaden.

Fietstunnel

Het beter ontsluiten van het Arenapark is een belangrijk onderdeel. Daarom komt er een fietstunnel onder het spoor waardoor het park beter toegankelijk wordt voor de omgeving. Wat betreft parkeren zetten de betrokkenen in het nieuwe masterplan in op zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte, bijvoorbeeld door het delen van particulieren parkeerplaatsen. Waar nieuwe parkeervoorzieningen nodig zijn, worden deze uit het zicht (ondergronds of bovengronds) aangelegd.