De boa's die gisteren door de stad reden om erop toe te zien dat de verlate opening van het terrasseizoen goed zou lopen, hadden een makkie. Een goede organisatie door de uitbaters, perfect weer en toch niet te veel mensen op de been zorgden ervoor dat er geen onvertogen woord is gevallen.

"Ik heb twee keer een rondje gemaakt door de stad en alles liep prima"

"Ik heb twee keer een rondje gemaakt door de stad en alles liep prima", constateert Van Bochove tevreden. "De horeca-ondernemers hebben zich prima gehouden aan de richtlijnen van Koninklijke Horeca Nederland. Natuurlijk is het zo dat we dit de komende tijd op een aantal onderdelen zullen bijslijpen, maar zoals ik het gisteren zag, kan ik alleen maar zeggen 'Goed gedaan.'" 

Sluitingstijden

Hier en daar, zowel bij ondernemers als bij bezoekers, is wat onduidelijkheid over de sluitingstijden van het terras. Van Bochove laat weten dat daar geen enkele onduidelijkheid over kan bestaan en dat er geen millimeter ruimte is: "Op vrijdag en zaterdag mag de horeca tot 12 uur 's nachts gebruikmaken van het terras." 

Terrassen opgerekt

Gisteren bleek dat een aantal terrassen is 'opgerekt', zoals ook in de pijplijn zat. De gemeente stelt zich in principe soepel op naar ondernemers die ter compensatie van de ruimte die open moet blijven om aan de anderhalvemeterregels te kunnen voldoen, hun terras ruimer op te stellen. Het is geven en nemen. De enige voorwaarde is dat dit gebeurt in goed overleg met omwonenden. 

Gemeente heeft nog niet alle aanvragen voor een ruimer terras verwerkt

De komende periode worden zeer waarschijnlijk nog meer meters terras in gebruik genomen, want nog niet alle aanvragen zijn gehonoreerd. "We hebben zelfs nog niet eens alle aanvragen binnen en een paar aanvragen zijn in de loop van het weekend gekomen en die moeten nog worden beoordeeld. Wat de huidige stand van zaken is weet ik niet, maar ik ga er vanuit dat dit binnen nu en morgenavond duidelijk is."

Vlot

Dat een vergunning niet altijd zo vlot wordt verleend als dat een ondernemer wenst, vindt de burgemeester logisch. "Men veronderstelt soms dat als men een vraag stelt, dat men dan dezelfde dag al antwoord heeft. Maar dat werkt niet zo omdat er altijd een uitgebreide screening moet plaatsvinden, ook in overleg met de hulpdiensten. Normaal staat daar twee maanden voor, maar we doen dit nu in een zo kort mogelijke tijd."

De Eendracht

Een van de horecagelegenheden waar vrijdagmiddag de vergunning binnenkwam, is De Eendracht op het Grote Plein. Eigenaar Damy Schumacher is er verguld mee, maar was vanochtend totaal verbouwereerd toen twee boa's het terras ontruimden omdat het niet strookt met de markt die elke dinsdag is. Schumacher geeft toe dat hij niet, zoals in de vergunning staat, heeft overlegd met de marktmeester en zit dus 'regeltechnisch gezien' verkeerd, maar snapt toch niet goed waarom dit allemaal zo moet. 

'Er is ruimte genoeg, ik zie het probleem niet'

"Er is ruimte genoeg, ik zie het probleem niet", zegt hij. Hij is vast van plan om zo snel mogelijk met de marktmeester te gaan overleggen, maar nu we hem toch aan de lijn hebben: kan de burgemeester uitleggen waarom dit is gebeurd? Het antwoord is nee, want hij is er nog nog niet van op de hoogte gesteld. Wel zegt hij: "De boa's hebben een stuk verantwoordelijkheid en handelen volgens de regels en ik ga ervan uit dat ze dat naar eer en geweten hebben gedaan."

Niet klaar met corona

De komende periode is het gemeentebestuur nog lang niet klaar met corona. Verschillende verenigingen en bewoners hebben bijvoorbeeld gevraagd welke mogelijkheden er nu wel en niet zijn om een activiteit te organiseren. Exacte voorbeelden geeft hij niet, maar in het algemeen laat hij weten dat het vragen zijn in de trant van 'Interpreteer ik het goed als ik het op die en die manier doe?" 

Schooldiploma's

Intussen maakt Weesp zich op voor compleet  wat anders: de bekendmaking of scholieren wel of niet geslaagd zijn. "Dat leidt over het algemeen tot feestjes en dergelijke. Vandaar mijn oproep en het pleidooi om dat allemaal op een verstandige manier te organiseren. Ik denk dat het goed is dat iedereen nadenkt hoe ga ik dat doen en hoe zorg ik ervoor dat het coronavirus zich niet vanwege mijn diplomafeestje zich verder verspreidt."