Vooral in zorgcentrum De Hogeweyk zijn zware klappen gevallen. Uit de cijfers blijkt verder dat Weesp in de hele coronaperiode zwaar getroffen is door het virus. Het aantal besmettingen is hier procentueel vergelijkbaar met dat in Brabant.

Verschil

De NOS put uit cijfers van de RIVM. Nu langzamerhand de rook van de coronacrisis wat is opgetrokken, vallen er conclusies te trekken, en dit is er één.

In totaal zijn er in Weesp volgens het RIVM elf en volgens de GGD tien mensen overleden aan Covid-19. Dit verschil is volgens woordvoerder Coen Berends van het RIVM niet opmerkelijk. "Over een verschil van één maken we ons niet druk, want het gaat dan veelal om een andere manier van administratieve verwerking."

Verbaasd

Toen de huisarts Burggraaff recent de cijfers over het aantal coronadoden zag en las dat Weesp in mei relatief het grootste aantal coronadoden noteerde in Nederland, vond hij dat schokkend en vreemd tegelijk. Uit een evaluatie van de huisartsen in Weesp bleek namelijk dat de gezamenlijke huisartsen in Weesp vier coronadoden hadden, inclusief zorgcentrum Oversingel, dat net als De Hogeweyk onder de Vivium Zorggroep valt. Maar anders dan Oversingel heeft De Hogeweyk een gesloten zorgsysteem en hebben huisartsen geen zicht op wat daar gebeurt. Burgraaff kan niet anders dan concluderen dat de andere zes of zeven slachtoffers gevallen moeten zijn gevallen in De Hogeweyk.

Groot aantal

Burggraaffs zorgen blijken waarheid. Woordvoerster Marieke van Dooren van Vivium Zorggroep laat WeesperNieuws desgevraagd weten dat er in mei zes coronadoden te betreuren vielen in De Hogeweyk. De cijfers over maart en april hebben we niet gekregen van Vivium.

Uit statistieken van de GGD Gooi en Vechtstreek en ook van andere GGD's blijkt dat verreweg het grootste aantal coronadoden in verpleeghuizen valt. Dat dit aantal nu bekend wordt, valt niettemin rauw op het dak. Vivium was de afgelopen periode namelijk niet bepaald scheutig met informatie over corona. Vragen werden niet beantwoord onder met als argument 'privacy'. Bovendien was Vivium bang dat deze informatie mogelijk zou leiden tot 'onwenselijke onrust’.

Niet vrij

Pas op 1 mei trad De Hogeweyk via WeesperNieuws naar buiten. Op onze vraag waarom Vivium op vragen over coronabesmettingen en sterfgevallen liever geen antwoord gaf, gaf een woordvoerster toen de volgende reden op: "Wij voelen ons niet vrij om hier in het openbaar over te communiceren (...). Wanneer er op één van onze locaties sprake is van een besmetting of verdenking hiervan, dan wordt de betreffende familie hier altijd direct persoonlijk over geïnformeerd. Dit hebben wij ook zo afgestemd met de eerste contactpersonen van De Hogeweyk."

'Wij voelen ons niet vrij om hier in het openbaar over te communiceren'

Laatste levensuren

Maar dat corona binnen de muren van De Hogeweyk een enorme wissel heeft getrokken op de medewerkers, maakte begin mei het relaas van Suzanne Rustenburg overduidelijk. Zij schreef begin mei in Het Parool over de laatste levensuren van haar moeder Haddy Rustenburg die in De Hogeweyk werd verzorgd en noteerde onder meer dat zij het warme verpleeghuis niet meer herkende. "Het was zo'n ontzettend gezellig huis met veel groen, bakkenkruiden en bloemen, veel activiteit. Nu was het er doodstil. Delen waren afgezet met rood-witte linten. Er liepen mensen in maatpakken bij witte tenten. Alles ademde beklemming en ellende. Binnen hing de geur van ontsmettingsmiddel."

'Alles ademde beklemming en ellende. Binnen hing de geur van ontsmettingsmiddel'

We zijn nu een maand verder en Van Dooren wil graag benadrukken dat het een 'heel moeilijke en verdrietige periode voor alle betrokkenen' is geweest. "De medewerkers en medisch specialisten van De Hogeweyk hebben de afgelopen periode met man en macht gewerkt om het virus uit de wijk te verbannen. Gelukkig heeft dit keiharde werk van alle betrokken zijn vruchten afgeworpen en is De Hogeweyk inmiddels weer helemaal corona vrij."

Vergelijkbaar met Brabant

Er zijn meer cijfers over corona, zoals die over het totaal aantal besmettingen en ook daaruit blijkt dat corona in Weesp ernstig heeft huisgehouden. Gemeten naar 100.000 inwoners komt Weesp uit op vierhonderd corona-besmettingen en dat is, zegt Coen Berends, ongeveer gelijk aan aantallen die in Brabant zijn genoteerd.
En ook in vergelijking met de overige gemeenten in het Gooi scoort Weesp opvallend hoog. Huizen komt uit op ongeveer 300 (27 op 41.400 inwoners), Hilversum op 210 (195 besmettingen op bijna 91.000 inwoners en Gooise Meren op 188 (108 op 57.311 inwoners). En Wijde Meren zit op 133 (32 op 24.000 inwoners). Hiervoor is vooralsnog geen verklaring.

Evaluatie

Hoewel we inmiddels met het 'nieuwe normaal' zitten en nog steeds de naweeën ervaren van de coronacrisis, is de ziekte zelf nauwelijks nog een issue bij de dokters. Dit blijkt uit de evaluatie van de Weesper huisartsen afgelopen woensdag. De huisartsen gaan langzaam maar zeker weer terug gaan naar normaal. Daarbij hanteert iedere huisarts overigens zijn eigen mores. Dokter Burggraaff zegt daarover: “Toen corona uitbrak, handelden we allemaal volgens hetzelfde principe. Maar nu het voorbij is, hanteert elke huisarts zijn eigen tijdlijn. Wel houden we allemaal extra aandacht voor mensen met ademhalingsproblemen en longziekten, zoals COPD en astma. Met bepaalde klachten die op corona kunnen duiden, zal de huisarts alle beschermingsmaatregelen nemen maar in alle andere gevallen hoeft dat niet meer. Wanneer ik voor het laatst in beschermende kleding met een patiënt heb gesproken? Afgelopen zaterdag op de centrale huisartsenpost in Blaricum. Maar in de huisartsenpraktijk is dat al een tijd geleden.”

Tweede golf

Bij de evaluatie ging het ook om een mogelijk tweede golf. “We hebben besloten geen voorzorgsmaatregelen te nemen. Nu de vakantieperiode eraan komt, hebben we ons de vraag gesteld of we huisartsen moeten terugroepen van vakantie maar dat gaan we vooralsnog niet doen. Als er een tweede golf komt dan valt die volgens mij te verwachten na de vakantieperiode en daarom gaan we nu niets organiseren. We hebben afgesproken dat als iedere praktijk gemiddeld één patiënt per dag heeft met ziekteverschijnselen die lijken op corona, we dan alert moeten worden op een tweede golf.”

Testcentrum

Verder vraagt Burggraaff aandacht voor het testen. In Bussum is het testcentrum. Iedereen die wordt doorverwezen door een huisarts kan hier een test ondergaan. Dit is echter ook mogelijk bij het lokale testcentrum in de garage bij dokter Burggraaff. En hier is Burggraaff iets opgevallen. "Je wordt bij de GGD pas getest als je ziekteverschijnselen hebt. Maar er zijn ook mensen die, bijvoorbeeld omdat ze voor hun werk naar het buitenland moeten, moeten kunnen aantonen dat ze niet besmet zijn. Wij kunnen ook testen als iemand daarom vraagt, dus ook zonder ziekteverschijnselen. Alleen, je moet de test dan zelf betalen. Let wel: er moet wel een argument zijn om iemand te testen. Je kunt ook hier niet zomaar even binnenlopen om je te laten testen als je niets mankeert."

'Je kunt niet zomaar even binnenlopen om je te laten testen als je niets mankeert'

Reguliere zorg

Ook waren er de afgelopen week berichten over de achterstand in de reguliere zorg. Veel patiënten in Nederland die geen corona hadden maar onder een andere ziekte lijden, zijn veelal 'on hold' gezet, veelal op eigen initiatief uit angst voor corona trouwens. Herkent Burggraaff dit beeld? "Ik heb die berichten ook gelezen en zie dat het overwegend berichten zijn van cardiologen en oncologen. Daarin lijkt te worden vergeten dat mensen ook zonder corona soms een bezoek aan de arts uitstellen. Bijvoorbeeld omdat er angst is voor de gevolgen van een bezoek aan de arts. Dat heeft dan niets met corona te maken. Wat ik wél herken, is dat we sommige patiënten verder hadden willen laten onderzoeken, maar dat die mogelijkheid er niet was. Dat is niet goed. Of we nu toe zijn aan het plegen van achterstallig onderhoud? Dat is wat boud. Laat ik het zo omschrijven: We geven nu gas, maar met de handrem erop."