Weesp heeft twee begraafplaatsen: Carspelhof en Landcroon. De algemene begraafplaats Carspelhof zit sinds 1974 aan de Utrechtseweg en is verreweg het bekendst. Het overgrote deel van de begravingen en bijzettingen in Weesp vinden hier plaats, hier zijn ook diverse mogelijkheden voor bestemming van crematie-as en er zijn ruimtes om afscheid te nemen.

Landscroon

Landscroon is net als Carspelhof ook een gemeentelijke algemene begraafplaats, maar hier worden al heel lang geen personen meer begraven. Hooguit worden er mensen bijgezet in een familiegraf. Er is daarom een dikke kans dat veel jonge en nieuwe Weespers niet eens weten dat er een tweede begraafplaats in Weesp is. 

'Landscroon geen kleine begraafplaats met een oppervlakte van bijna 16.000 vierkante meter' 

En als ze het wél weten, zullen ze vaak niet weten waar deze is gevestigd. De ingang van Landscroon zit aan de Korte Muiderweg 10, meteen links wanneer je bedrijventerrein Nijverheidslaan op rijdt. En hoewel de vervallen entree anders doet vermoeden, is Landscroon geen kleine begraafplaats met een oppervlakte van bijna 16.000 vierkante meter. Carspelhof is maar ongeveer de helft groter.

Bekende namen

Landscroon druipt ook van de historie. Het bevat bijvoorbeeld een oud gedeelte waar bekende namen uit de lokale geschiedenis op de grafstenen gebeiteld staan. Denk aan burgemeesters, voorgangers en industriëlen. Onder anderen Coenraad Johannes Van Houten (van de cacaofabriek) en Weesps eerste burgemeester Barend Peelen vonden hier hun laatste rustplaats. 

Verzoek

Vorig jaar november kwam bij de gemeente het verzoek binnen om 'In te stemmen om het verzoek voor het aanwijzen van een bijzondere begraafplaats op Landscroon.’ Dat verzoek kwam van de Weesper ereburgers Aukje en Gjalt Zondergeld, die hier, tussen al die grote namen, begraven willen worden. Het schrijversechtpaar is zeer betrokken bij de historie van Weesp (ze schreven samen in drie delen 'De Geschiedenis van Weesp') en dus ook die van Landscroon. Dat de begraafplaats er momenteel vervallen bij ligt, gaat hen dan ook zeer aan het hart.


De entree van Landscroon.

Hoofd begraafplaats van Weesp

Vorig jaar stelden zij daarom het college voor voor om juist van Landscroon de hoofd begraafplaats van Weesp te maken. De centrale ligging van Landscroon, zeker in combinatie met het snel uitdijende Weespersluis, en de goede bereikbaarheid (het station en bussen zijn vlakbij) zijn argumenten die hiervoor pleiten. Bovendien zou dit ertoe leiden dat dit cultureel erfgoed in vervolg goed wordt onderhouden en er is ruimte genoeg. Plus: ze zouden er zelf maar wat graag begraven willen worden. Vorig jaar schreef Aukje daarom een brief aan de gemeenteraad met het officiële verzoek voor een bijzondere begraafplek op Landscroon, want dat is de koninklijke route: de raad moet hierover beslissen.

Niet ingewilligd

De gemeenteraad neemt een beslissing op basis van een voorstel van het college van B en W. Als dat gevolgd wordt, dan wordt het verzoek van de Zondergelds niet ingewilligd. Het college vindt het een sympathieke gedachte (‘In emotionele sfeer is de zogenaamde gunfactor van het verzoek zeer groot’), maar heeft gewikt en gewogen en komt tot de conclusie ‘het verzoek niet te honoreren omdat zwaarder gewicht wordt toegekend aan het publieke belang van eenduidigheid en gelijkheid als ook het gegeven dat de begraafmogelijkheden op Carspelhof nog toereikend zijn, ten opzichte van de persoonlijke belangen.’ In gewone taal: op Carspelhof is nog plek zat, ook voor de ereburgers Aukje en Gjalt Zondergeld, hoe groot hun verdiensten voor de gemeenschap ook zijn geweest.


Aukje (links) en Gjalt Zondergeld zijn in 2016 zijn onderscheiden met de Erepenning van Weesp en mogen zich daarmee ereburger van Weesp noemen.

Onbestaanbaar

GroenLinks-raadslid Christian Pfeiffer vindt dit onbestaanbaar en trekt zich het lot van Landscroon af. Hij heeft daarom het college een aantal vragen gesteld. Zo vraagt hij zich onder andere af wanneer Landscroon eigenlijk officieel gesloten is als begraafplaats en ook ‘Waarom kiest uw college voor deze specifieke vraag van twee inwoners voor de constructie tot het uitroepen van een bijzondere begraafplaats, terwijl Landscroon is aangelegd als algemene begraafplaats?”

Gemeentelijk monument

Maar er is meer aan de hand. Pfeiffer wil ook waarom het college nog geen actie heeft genomen om Landscroon uit te roepen tot gemeentelijk monument. Dat besluit zou volgens hem afgelopen maand moeten zijn genomen, maar dat is niet gebeurd. En ook plaats hij vraagtekens bij het feit dat Landscroon alsmaar verder in verval raakt, terwijl in maart 2015 is toegezegd dat eraan gewerkt zou worden. 

Stiefkindje

Zijn laatste vraag zegt alles over hoe Pfeiffer erin zit: “Deelt het college de mening dat Landscroon al heel lang op het gebied van onderhoud en aandacht het stiefkindje van de gemeente Weesp is en dat nu echt tijd is werk te maken van de toekomst van dit bijzondere stukje Weesp?”