De Weesper ereburgers Aukje en Gjalt Zondergeld hebben aangegeven om bij hun verscheiden begraven te willen worden op Landscroon, maar daar wil het college van B en W niet aan. Het college wil geen uitzonderingen, zo laat het de gemeenteraad weten. Hoe dit verder afloopt? Geen idee. Dat zal blijken uit de beraadslaging in de gemeenteraad. Maar hoe dan ook is het een feit dat Landscroo...

Korrie Korevaart wandelde voor Terebinth, het tijdschrift voor funerair erfgoed, eind 2018 over de begraafplaats en schreef er een pakkend artikel over, dat ook vol argumenten zit om er zo snel mogelijk een gemeentelijk monument van te maken. Hieronder haar relaas: