Voorlopige cijfers. Dat zijn wat het college van B en B in een raadsinformatiebrief presenteert. Deze wordt donderdag 18 juni door de commissie welzijn besproken. Een momentopname dus, maar wel eentje die nu al iets zegt over de impact van de crisis tot nu toe. 

Hoogste stijgingspercentage

In april (de cijfers van mei zijn nog niet binnen) was het aantal ww-uitkeringen gestegen van 289 in maart naar 354. In april 2019 waren dit er 298. Terzijde: deze stijging met bijna 19 procent is het hoogste stijgingspercentage in de regio. Verder heeft het UWV aan de gemeente doorgegeven dat van ongeveer 100 Weespers de komende maanden de ww-uitkering afloo...