Drinkende en rokende jeugd: het CDA vindt het maar niets. Andere partijen ook niet, maar het CDA is er het meest uitgesproken over. Bijvoorbeeld met een motie, die in mei vorig jaar is ingediend en door de raad is overgenomen. Daarin wordt gepleit voor het plaatsen van zogeheten tegelasbakken bij horeca, bedrijven, scholen en andere plekken waar veel wordt gerookt wordt om zodoende de tsunami van peuken te beteugelen. "Een tegelasbak is een oplossing om overlast van klein zwerfafval zoals peuken en kauwgom tegen te gaan", stelt de partij.

Verzamelbak

Voor wie dit fenomeen niet kent: een tegelasbak bestaat uit een rooster met daaronder een eenvoudig schoon te maken verzamelbak. "Asbakken zijn vaak te vies en smerig om te gebruiken; met een asbak in de grond heb je hier geen last van", beargumenteerde het CDA.

Asbakken zijn vaak te vies en smerig om te gebruiken; met een asbak in de grond heb je hier geen last van 

Wethouder Miner zit helemaal op de lijn van het CDA. Vorig jaar mei deed hij een inspectieronde door de gemeente waarbij hij serieus verbaasd was over wat hij aantrof aan zwerfafval. En het het meeste in het oog sprongen de ontelbare sigarettenpeuken, zo liet hij weten in WeesperNieuws. 

Zwerfvuilvrije stad

De ambitie van de gemeente is ook om in 2024 een zwerfvuilvrije stad te hebben. Dan denk je: twee zielen, één gedachte, dat kan niet meer mis. Maar wel dus, want die asfalttegels gaan er toch niet komen. Het college van B en W heeft uitgebreid onderzoek gedaan of dit wel wenselijk is met als resultaat het besluit: dit gaan we niet doen.

Argumenten

Daar is een aantal argumenten voor. Ten eerste vindt het college een permanente plek om peuken weg te gooien een slecht signaal, want 'zien roken, doet roken.' Zie je het niet, dan is het er ook niet, zoiets. Bovendien, dit is argument nummer twee, vindt het college dat een tegelasbak de indruk wekt dat mensen hun peuken en ander afval op de grond kunnen gooien om er snel vanaf te zijn. "Wij vinden dit een verkeerd signaal afgeven en niet bijdragen aan het bewust omgaan met afval."

Bij sportvereniging WVGV en sportschool For Better Shape aan de Papelaan is wel al een peukenput.


Slecht signaal want 'zien roken, doet roken'

Kolken

Momenteel gooien veel rokers hun peuken in de kolken. Dat realiseert het college zich terdege en wordt ook gezien als een groot probleem. "Rokers werpen nu bijvoorbeeld ook peuken in de kolken. deze kolken zijn primair bedoeld voor het opvangen van hemelwater en zijn een plek waar je peuken niet wilt hebben. Het aanwennen van 'gooi maar op de grond mechanisme' moet dus eerder bestreden worden dan bevorderd worden. Je zou dit kunnen zien als een argument voor de tegelasbak, maar dat is het dus niet.

Hindernissen

Derde argument is dat vanwege het zogeheten inclusief beleid het college er geen voorstander van is om nieuwe objecten in de openbare ruimte te plaatsen. Onder inclusief beleid wordt verstaan dat iedereen moet kunnen meedoen aan het maatschappelijk verkeer, ook mensen met een beperking, en asfalttegels passen daar niet in want die kunnen een hindernis zijn.

Onding

En dan is er nog de tegelasbak zelf. Het is een onding. Het blijkt dat er niet alleen peuken in maar ook heel veel  naast belanden. "Hierdoor liggen de peuken alsnog op straat." En ze zijn ook lelijk. "Tegelasbakken zijn bovendien niet fraai en met de peuken eromheen geven ze een enigszins verloederd beeld."

'Met de peuken eromheen geven ze een verloederd beeld'

Alles bij elkaar zijn het voldoende redenen om geen tegelasbakken in Weesp te plaatsen, vindt het college. Het CDA sputterde hier afgelopen week in de commissievergadering wel tegen (fractievoorzitter Katinka Hilders liet onder andere weten dat het college de oren laat hangen naar de horeca, wat door Miner bestreden werd), maar zij legde zich erbij neer dat de tegelasbak niet de oplossing is voor het peukenprobleem in Weesp.