Drinkende en rokende jeugd: het CDA vindt het maar niets. Andere partijen ook niet, maar het CDA is er het meest uitgesproken over. Bijvoorbeeld met een motie, die in mei vorig jaar is ingediend en door de raad is overgenomen. Daarin wordt gepleit voor het plaatsen van zogeheten tegelasbakken bij horeca, bedrijven, scholen en andere plekken waar veel wordt gerookt wordt om zodoende de tsunami v...