Rust in de tent. Hoewel burgemeester Bas Jan van Bochove keer op keer herhaalt dat de coronacrisis zeker niet voorbij is, dat we waakzaam moeten blijven en dat we ons hoe dan ook moeten houden aan de anderhalvemeterregels, komt het beleidsteam corona van de gemeente nog hooguit twee keer in de week bijeen. 

In het begin was dit elke dag en dat was nodig ook, want elke dag, om niet te zeggen elk uur, moest wel een belangrijke beslissing worden genomen. Dit team bestaat uit de burgemeester, loco-burgemeester Astrid Heijstee, de gemeentesecretaris en zijn vervanger, de ambtenaar openbare orde en veiligheid, iemand van de afdeling communicatie en de ambtenaar die de notulen uitwerkt.

Noodwet

Komende zomer blijft dit beleidsteam in tact, maar ongetwijfeld zal vanwege vakantie af en toe worden vergaderd met één of meer mensen minder. “Op dit moment wordt volop gediscussieerd over een noodwet, maar die is er voorlopig nog niet en wij geloven dat de noodverordeningen voorlopig blijven bestaan en dat betekent dat ook het lokale beleidsteam zal blijven functioneren, ook tijdens de vakantie”, legt Van Bochove uit in de podcast.

Geen evenementen

Al redelijk snel werd de stekker uit alle evenementen die de komende zomer zouden plaatsvinden getrokken. Het wordt dus stil op straat. Maar, als de voorspellingen van de weerprofeten uitkomen, wordt het ook een warme zomer. Is de burgemeester niet bang dat dit zal leiden tot spontane feestjes en meer drukte op de terrassen zonder dat het nieuwe normaal in acht wordt genomen? Niet dus. 

'Ik heb er alle vertrouwen in dat we de komende zomer blijven functioneren zoals we nu doen'

"Ik heb er alle vertrouwen in dat we de komende zomer blijven functioneren zoals we nu doen", zegt hij. Over de manier waarop de horeca is omgegaan met de nieuwe regels is Van Bochove niet voor niets tevreden. Dat liet hij al eerder weten en tot dusver is het nergens uit de hand gelopen, moesten boa's ingrijpen of wat dan ook, hoewel er soms spanningen zijn. "Je ziet dat het toch lastiger wordt voor een groep mensen die denken dat de ziekte weg is. Nou, dat is niet het geval. De ziekte is nog steeds onder ons. Het is voor een aantal mensen best moeilijk om zich te realiseren dat die anderhalve meter blijft gelden. Edoch, in het algemeen zie je toch wel de reflex van 'o ja, ik moet me aan de regels houden.'" 

Ruimere terrassen

Ook zijn er nergens problemen met de ruimere terrassen en dat doet Van Bochove deugd. "Dat gaat over het algemeen goed. Je ziet wel plekken waar de gulden middenweg moet worden gevonden tussen gebruik van het trottoir door voetgangers en gebruik van het trottoir als terras. Dat levert af en toe wat spanning op, maar over het algemeen kun je dat goed oplossen en alles gaat in goed overleg."  

Meer jongeren

Intussen is de burgemeester zich er wel van bewust van het feit dat er meer jongeren in de stad zullen zijn omdat er bijvoorbeeld geen vakantiebaantjes zijn of omdat ze niet op vakantie gaan. "Daar zal wat meer aandacht voor moeten zijn, maar ik denk dat de mensen in Weesp tot nu hebben laten zien dat ze zich voortreffelijk gedragen en ik verwacht dat van de zomer ook."

Activiteiten

Om de jongeren enigszins van de straat te houden, bieden de sportcoaches gedurende de hele zomer overigens allerlei activiteiten aan. "Ook zal Versa Welzijn ervoor zorgen dat er een jongerenwerker in de stad is, dus daar zullen we zeker aandacht aan besteden", aldus Van Bochove.