Rust in de tent. Hoewel burgemeester Bas Jan van Bochove keer op keer herhaalt dat de coronacrisis zeker niet voorbij is, dat we waakzaam moeten blijven en dat we ons hoe dan ook moeten houden aan de anderhalvemeterregels, komt het beleidsteam corona van de gemeente nog hooguit twee keer in de week bijeen. 

In het begin was dit elke dag en dat was nodig ook, want elke dag, om niet te zeggen elk uur, moest wel een belangrijke beslissing worden genomen. Dit team bestaat uit de burgemeester, loco-burgemeester Astrid Heijstee, de gemeentesecretaris en zijn vervanger, de ambtenaar openbare orde en veiligheid, iemand van de afdeling communicatie en de ambtenaar die de notulen uitwerkt.