Het aantal ondernemers dat een goed lopend bedrijf had dat zo ongeveer van de ene op de andere dag langzaam de nek wordt omgedraaid is niet te tellen in Nederland. Op vrijdag de dertiende in maart was er niets aan de hand, zondag 15 maart kwam Mark Rutte met de intelligente lockdown en een dag later tekenden ook wij de eerste verhalen op van ondernemers in Weesp die hierdoor zwaar waren getroffen.

Cijfers

De cijfers liegen er niet om. In Weesp zijn volgens de gemeente Weesp 180 ondernemers die gebruikmaken van de NOW-regelingen (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) en er zijn circa 400 aanvragen voor de zogeheten TOZO-regeling (tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) toegekend. En dat is nog niet eens de laatste stand van zaken.

Half vol, half leeg

Ondernemersvereniging IVW was benieuwd hoe ondernemers de crisis ervaren en schreef een enquête uit onder de leden. Het belangrijkste resultaat is een gevalletje 'glas half vol, half leeg', want 56 procent van de ondernemers ervaart de impact van de coronamaatregelen groot tot zeer groot en het andere deel meent (hoopt?) dat het allemaal wel zal meevallen. Maar voelen doen ze het bijna allemaal, want 90 procent antwoordt bevestigend op de vraag of ze iets ervaren van de coronacrisis. Vertraging in lopende orders, annulering van evenementen en bestaande klanten die het laten afweten: bijna iedereen maakt het mee.

Eénpitter

Het is opvallend dat grote bedrijven wat steviger in de schoenen staan dan kleinere, maar daar staat opvallend genoeg tegenover dat de éénpitter (zzp'er) het dan wel weer relatief goed doet. Van de ondernemingen met twee tot en met negen medewerkers ervaart 64 procent de impact als groot tot zeer groot, bij de zzp'er is dit 29 procent en bij de grotere bedrijven 37 procent.

Financiële schade

De grootste groep ondernemers heeft een geschatte financiële schade tussen de 25.000 en 50.000 euro (23 procent), gevolgd door een schade van 50.000 – 100.000 euro. 17 procent van de ondernemingen ondervindt geen schade. Van de zzp’ers ondervindt 29 procent geen schade van de maatregelen. Het merendeel (43 procent) van hen lijdt schade tot 25.000 euro en 14 procent ondervindt een schade tussen de 50.000 en 100.000 euro. Hierbij is wel goed te memoreren dat de enquête relatief vroeg in de crisis is uitgezet. Ongeveer rond deze tijd kan de balans pas echt worden opgemaakt.

Kwijtschelding

Vier van de tien ondernemers heeft (nog) geen behoefte aan (financiële) steun of hulp. Is die steun wel nodig, dan geeft bijna 60 procent van hen aan dat kwijtschelding of vermindering van de belastingen en/of uitstel van belastingen of heffingen hen zou helpen bij hun problemen. Aan bepaalde vormen van financiering zoals een overbruggingsfinanciering, structureel kapitaal of een garantstelling voor leningen is minder behoefte. Circa 15 procent heeft behoefte aan dergelijke oplossingen. Slechts weinig ondernemers hebben behoefte aan administratieve hulp, advies of coaching.

Aan overbruggingsfinanciering, structureel kapitaal of een garantstelling voor leningen is minder behoefte

Ruim 80 procent heeft diverse maatregelen genomen om de impact van corona te beperken of te voldoen aan de regelgeving. Van alle genomen maatregelen is men het meest overgegaan op thuiswerken en zijn extra hygiënemaatregelen en instructies genomen daar waar men wel op het bedrijf werkzaam is. Meer dan de helft van deze ondernemer heeft voor deze maatregelen gekozen. Andere maatregelen zijn met name op financiële gronden gestoeld, zoals uitstellen van investeringen (48 procent), het aanvragen van een NOW-regeling (37 procent) en het verlagen van operationele kosten (33 procent). Uitstel van betalingen is door 17 procent van de ondernemers als maatregel genomen.