“De manier waarop hier met dit gebied wordt omgesprongen, dat gaat niet goed.” Daarmee maakte advocaat Jan Eelco Dijk van Flora- en Faunabescherming tijdens een spoedzitting bij de Raad van State duidelijk dat de inrichting van het natuurcompensatiegebied in de Bloemendaler Polder niet goed gaat. 

De advocaat eiste namens de stichting dat de Raad 'extra waarborgen' afdwingt bij de provincie voor de beschermde dieren in dit gebied.