“De manier waarop hier met dit gebied wordt omgesprongen, dat gaat niet goed.” Daarmee maakte advocaat Jan Eelco Dijk van Flora- en Faunabescherming tijdens een spoedzitting bij de Raad van State duidelijk dat de inrichting van het natuurcompensatiegebied in de Bloemendaler Polder niet goed gaat. 

De advocaat eiste namens de stichting dat de Raad 'extra waarborgen' afdwingt bij de provincie voor de beschermde dieren in dit gebied.

Lange reeks procedures

Het is op zich al geen gelukkige keuze om grootschalige woningbouw te plannen in een gebied met Europees beschermde natuurwaarden, zo vinden de eisers. De heikikker en de rugstreeppad huizen al lang in de polder. Het gevolg van de keuze voor woningbouw is een lange reeks juridische procedures die stichting Flora- en Faunabescherming begon om natuurbehoud.

Eerder al gaf de Raad van State toestemming voor de grootschalige woningbouw, waarbij in afwijking van wat de regel is, al gebouwd mag worden voordat een nieuw leefgebied voor de dieren kant en klaar is ingericht. Het verplaatsen van de dieren gaat nu kort vooraf aan de woningbouw. Inmiddels is ontwikkelaar GEM ook bezig met de aanleg en inrichting van het nieuwe leefgebied, het zogeheten compensatiegebied. 

'Dieren worden wel verplaatst, maar in hun nieuwe gebied wordt ook gewerkt'

Drang om terug te keren 

En daar gaat het volgens de stichting van Bianca en Cees de Graaf nu helemaal mis. De dieren worden verplaatst uit het gebied voor woningbouw, maar in hun nieuwe gebied wordt ook nog gewerkt aan de inrichting. Daarbij komt de natuurlijke drang van de dieren om weer terug te keren naar hun oude verblijfplaats.

Het verzoek van de stichting om de gebieden waar de dieren nu huizen af te schermen, vindt GEM niet nodig, aldus hun advocate. Het grootste deel van het compensatiegebied is volgens haar al klaar. De kleine ingrepen die nu nog moeten plaatsvinden, duren zo kort dat het plaatsen van schermen niet zinvol is. Volgens hun ecoloog worden de dieren eerst weggevangen en elders in de polder geplaatst. Vooral de heikikker is niet snel weer terug in zijn oude leefgebied, ondanks de drang die dit dier heeft.

Dood door graafmachines

“De dieren zijn aan de goden overgeleverd”, zegt Cees de Graaf. Ze sneuvelen volgens hem wel degelijk door de graafmachines, omdat ze zich schuilhouden in kleine holletjes en tussen graspollen. Advocaat Jan Eelco Dijk stelt ook dat het compensatieplan niet helder genoeg is: “Wat gebeurt waar en wanneer?”.

Maar de advocaten van GEM en de provincie bestrijden dat. Volgens de provinciewoordvoerster staat in de ontheffing voor het werk aan het compensatiegebied ook de eis dat al het werk onder toezicht van een ecoloog wordt uitgevoerd.

De Raad doet binnen enkele weken uitspraak.