Kom bij de omwonenden van het bouwterrein De Weesperschool aan de Sinnigevelderstraat niet aan met het groene beleid van de gemeente, zoals dat is vastgelegd in het Groenbeleidsplan. Meer aandacht voor groen en ook meer groen? Ze zien er helemaal niets van terug. Integendeel. In hun buurt moet een groenstrook met een paar grote bomen wijken voor woningen, dus wat nou groen beleid? 


Bewoners hebben plantjes en bloemen geplant langs de flatgevel aan de Heemraadweg.