Dat zegt woordvoerder Frans Stuy namens de pakweg vijftig aanwezigen. De kermisorganisator uit Amsterdam en 'kermiskoning, zoals hij door ieder wordt omschreven, zegt dat minister-president Mark Rutte heeft gezegd dat kermissen weer mogen plaatsvinden. Echter veel burgemeesters zeggen dat dit niet kan. Er zijn te weinig agenten en boa's, krijgen de exploitanten van de diverse burgemeesters te h...