Projectontwikkelaar GEM heeft de plicht om een natuurcompensatiegebied in te richten voor de beschermde diersoorten die door de woningbouw in de polder worden verdreven. Voor de inrichting van dit gebied heeft de provincie een ontheffing verleend. Maar de stichting vindt dat het werk niet goed wordt uitgevoerd, waardoor er toch dieren zouden zijn die door de werkzaamheden het loodje leggen.

“De manier waarop hier met dit gebied wordt omgesprongen, dat gaat niet goed.” Daarmee maakte advocaat Jan Eelco Dijk van Flora- en Faunabescherming donderdag 25 juni tijdens een spoedzitting bij de Raad van State duidelijk dat de inrichting van het natuurcompensatiegebied in de Bloemendaler Polder te wensen overlaat. De advocaat vroeg namens de stichting 'extra waarborging' af te dwi...