Nadat de vergadering wegens een technische storing een half uur later begon dan gepland, haalden de raadsleden ruimschoots het begin van de vrijdag: het werd zomaar half één in de nacht. Maar dan heb je ook wat, want van de acht moties werden er zes aangenomen. De zomer verbroedert blijkbaar. En aan het begin van de avond werd voormalig wethouder Tineke Booij, die staat te trappelen van ongeduld om weer iets toe te voegen aan de raad, ook weer als raadslid in de armen gesloten.

Kadernota 2012

Er stonden ook wel een aantal stevige onderwerpen op de agenda. De raad ging allereerst moeiteloos akkoord met uitbreiding van het aantal voorzieningen voor minima, de jaarrekening 2019 werd goedgekeurd en ook is de raad blij dat de schoolgebouwen in Weesp gezondere lucht krijgen. Dat was allemaal appeltje-eitje.

De moties kwamen met name los bij de behandeling van de Kadernota 2021. Begrijpelijk, want dat gaat ergens over. In de Kadernota wordt nieuw beleid inclusief de financiële kaders die daarbij horen vastgesteld en daarmee is deze om de woorden van het college van B en W te gebruiken: “de opmaat voor de laatste volledige begroting van de Gemeente Weesp.” Volgende week pluizen we voor WeesperNieuws Extra die kadernota eens goed uit, maar voor de gemeenteraad was deze gisteravond een mooie kans om alvast een aantal piketpaaltjes te slaan.

Geen steenbreekcoach

Er werd gestart met de motie ‘Operatie Steenbreek.’ De gemeente werkt hier sinds 2018 aan mee met als doel Weesp minder stenig en groener te maken. Onlangs organiseerde de gemeente in dit verband nog samen met de tuincentra in Weesp een actie voor. Het gaat de PvdA echter niet snel genoeg. En omdat Weesp goede ervaringen heeft met de buurtsportcoach, stelden de socialisten voor om, om de zaak te versnellen, een ‘steenbreekcoach’ aan te stellen. Maar die gaat er niet komen, want alleen het CDA steunde de motie die Bert Keesman had ingediend.

Stratenmakers voor mindervaliden

De tweede motie had de intrigerende naam ‘Right to Challenge’. WSP, PvdA, VVD en CDA waren de indieners, waarmee meteen een raadsmeerderheid was bereikt: motie aangenomen dus. Niet alleen de naam is intrigerend, maar ook het idee erachter. De indieners constateren dat het allemaal wel leuk is, dat gepraat over de ‘inclusieve samenleving’ (iedereen moet kunnen meedoen in het maatschappelijk verkeer), maar veel mindervaliden ervaren dagelijks de problemen van losliggende tegels en ander ongemak op straat en dat gaat er bij deze partijen niet in. De oplossing: een groepje Weesper ervaringsdeskundigen samenstellen die de beschikking krijgen over stratenmakers die meteen aanpassingen kunnen verrichten. Boter bij de vis; dat vindt een raadsmeerderheid een goed idee.

Zwerfafvalteams

En het wordt nòg drukker op straat, want er komen ook zwerfafvalteams. Het zint Jan van der Does (WSP) en Bert Keesman (PvdA) namelijk maar niets dat er zoveel zwerfafval op straat ligt en zij stelden het college daarom voor een programma te initiëren waarbij Weespers die vrijwillig willen opruimen te faciliteren. Alleen Nina Kwakman (WSP) ziet dit niet zitten.

'Niet genoeg stemmen om City of Wesopa te laten doorgroeien naar volwaardig cultureel centrum'

Bij de volgende motie vond Kwakman meer mensen in haar kamp, maar aan de andere kant lang niet genoeg voor een meerderheid om de City of Wesopa een structurele subsidie te geven om het theater te laten doorgroeien naar een volwaardig cultureel centrum. WSP diende de motie in, maar kreeg verder niemand mee.

Buurtbudget

Het ging de motie waarin het college gevraagd het buurtbudget te vergroten beter af: deze werd unaniem aangenomen. De overweging van de indieners CDA, VVD en D66 was dat de afgelopen jaren het onderhoud aan stoepen, speelplaatsen en openbaar groen in wijken rondom het centrum niet voldoende aandacht heeft gekregen en dat het tijd is voor een inhaalslag. “Heel Weesp mag allure hebben niet alleen de As van Allure”, is een citaat in deze motie. De oplossing is dat er nog dit jaar in zes buurten een schouwing zal plaatsvinden waarbij de bewoners worden betrokken. Vervolgens krijgt elke buurt op basis van de suggesties 20.000 euro om de wijk op te knappen.

'Heel Weesp mag Allure hebben niet alleen de As van Allure'

Een biodivers bos

De zesde stemronde betrof een motie over de aanleg van een bos in ’t Breedland. Dit stuk land ligt tussen Weespersluis en de A1 en heeft tot doel een groene buffer te worden. Onlangs zijn hiervoor de eerste bomen geplant, maar wat de raad betreft hoeft het niet bij een simpel rijtje bomen te blijven. ’t Breedland omvat in totaal zo’n slordige 100 hectare en de raad vindt het een goed idee om te onderzoeken of tenminste 10 procent daarvan een ‘hoogwaardig, inheems, biodivers bos met behulp van een beproefde bosbouwmethode en vrijwilligers’ kan worden. De overweging is dat Weesp nergens een fatsoenlijk echt bos heeft. Deze motie haalde het unaniem, waarbij er nog wel wat gesteggel was over de strekking van de motie en de wijze waarop de wethouder deze interpreteerde. De toekomst zal leren wat ervan terechtkomt.

Bestemmingsreserves

De minst sexy motie kwam van de PvdA. Deze draagt het college op om de bestemmingsreserves in aanloop naar de begrotingsbehandeling voor 2021 door te lichten en een voorstel te doen voor wat betreft een minimaal verantwoord bedrag aan bestemmingsreserve per werkveld. GroenLinks en D66 zien hier niets in, waarmee een dikke meerderheid een feit is.

Aetsveldepolder 

Last but not least kwam er een motie op tafel waarin het college wordt opgedragen om de Aetsveldsepolder te schrappen als zoeklocatie voor windturbines. De sympathie voor de polder kwam van de indieners Katinka Hilders (CDA) en Hamre Rahimi (VVD), die de WSP en de PvdA voor zich wisten te winnen waarmee een ruime meerderheid een feit was. Er zijn genoeg redenen om deze polder vrij te houden, vindt deze meerderheid. 

Aardkundig monument

Allereerst is deze polder een aardkundig monument, ten tweede staat in de kernwaarden van de gemeente dat open zicht op en in de Aetsveldsepolder gehandhaafd moet blijven, er is geen draagvlak bij de bewoners van Aetsveld en Nigtevecht en de polder is een belangrijk gebied voor weidevogels en heeft daarmee een beschermde status. Met zoveel tegenstand is, vinden Rahimi en Hilders, het zinloos om belastinggeld te verspillen om te onderzoeken of er toch windturbines kunnen komen. En daarin staan ze niet alleen.