31 juli 1918. Die datum prijkt op een besluit van het toenmalige college van B en W in Weesp om een vergunning te verlenen voor de realisatie van een gasfabriek aan de Korte Muiderweg, met een uitloop van het terrein naar de Vecht. Dat is waar nu de Nijverheidslaan loopt. Dit terrein was eigendom van Philips Duphar dat later Solvay werd en inmiddels Abbott heet.

De tekening die bij de vergunningaanvraag van de Weesper gasfabriek zit.