Het is zonder concurrentie de mooiste naam in de eregalerij van Weesp: F. baron van Heeckeren van Walliën. Hij werd op 14 januari 1974 ereburger van de gemeente Weesp. Een Weesper ingezetene was hij niet eens en je vraagt je dan af waarom hem deze eer te beurt viel? Welnu, de baron, groot geworden in textiel, heeft ervoor gezorgd dat we nu trots kunnen zijn op Museum Weesp, dat in 1911 is begon...