“De keuze moet je echt zelf maken, en als je dat niet doet, kom je in het register te staan,” aldus een woordvoerster van het Donorregister. Zij legt uit dat je je keuze makkelijk kan doorgeven bij de gemeente of de huisarts, maar ook online met je DigiD. Sinds het aannemen van de nieuwe wet in februari 2018 hebben meer mensen hun donorkeuze laten registreren.

47 procent

In de Gooi- en Vechtstreek had in juni 47 procent van de inwoners zijn keuze vastgelegd. Opvallend is dat er minder nieuwe registraties zijn bijgekomen van ‘ja-zeggers’. Het grootste deel van de mensen die het afgelopen jaar hun keuze hebben gemaakt, zegt niet te willen doneren of laat de keuze over aan de nabestaanden‘Patiënten kloppen niet echt aan met vragen’