Velen dachten van corona af te zijn, minimaal voorlopig. Niets is minder waar: het aantal coronabesmettingen neemt weer toe. Of althans, het schommelt. Landelijk werden bijvoorbeeld op 2 augustus 431 besmettingen geconstateerd tegenover 311 een dag later.

Alarmbellen

Duidelijk is dat het coronavirus zeker niet op vakantie is, meldt burgemeester Van Bochove met grote nadruk. En dat geldt ook voor Weesp. Exacte getallen over het aantal besmettingen ontbreken, maar in de regio Gooi en Vechtstreek, waar Weesp onder valt, is er een stijging van het aantal besmettingen met 1,6 procent. Het zijn nog kleine aantallen en het is niet helder of ook...