Het initiatief voor de oprichting was genomen door de Gooische Kring voor Hooger Onderwijs buiten de Universiteit. De dragers van de Volksuniversiteit waren vooral mensen die zich keerden tegen de ‘schotjesgeest’. Het waren in religieus opzicht vooral mensen uit vrijzinnig protestantse en joodse kringen en (in politiek opzicht) uit de liberale en sociaaldemocratische hoek. Vóór de oprichting ha...