Prioriteit had het niet, het ondernemersloket. In het coalitieakkoord is afgesproken dat dit er zou moeten komen en al in oktober 2018 liet de gemeente weten dat hier gas op zou worden gegeven. Dat valt dus wel mee, maar hoe dan ook is nu enigszins duidelijk hoe het ondernemersloket inhoud heeft gekregen.

In goede en slechte tijden

Maar laten we eerst een andere vraag beantwoorden: waarom hecht de gemeente zoveel waarde aan een ondernemersloket? Toen dit voornemen in het coalitieakkoord kwam, was er nog geen sprake van welke crisis dan ook. de bomen groeiden overal tot in de hemel, geen vuiltje aan de lucht. Maar corona heeft alles veranderd en daarover zegt het college van b en w: “In g...