Het Bomenbeleidsplan van Weesp, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 7 november 2018, omschrijft de manier waarop de gemeente met bomen in de openbare ruimte om wil gaan. Met dit plan wil de gemeente met oog op de toekomst zorgdragen voor de bomen in de stad.

‘Bomen zijn emotie’

Maarten Miner, wethouder Groen en Stadsbeheer, schrijft in het voorwoord van het Bomenbeleidsplan dat bomen voor hem emotie en beleving zijn, ‘en zeer zeker belangrijk voor de kwaliteit van onze leefomgeving’.