Op de drie meest in het oog springende onveilige locaties (twee locaties op de Utrechtseweg en één op de Geert van Mesdagweg) is al een aantal keren gecontroleerd en geverbaliseerd, schrijven B&W. “Hiervan wordt via social media bericht gedaan. Dit blijkt een afschrikkende werking te hebben en wij zien hier een afname van snelheidsovertredingen.”

GroenLinks en het CDA waren tijdens de zomermaanden in de pen geklommen. Zo vroeg GroenLinks of er van het collegevoornemen om vaker te controleren op snelheidsovertredingen iets terecht is gekomen. Volgens het CDA, dat vragen stelde na een heftig ongeval op de Naarderstraat (waarbij de bestuurder drank op had), is de roep om meer toezicht duidelijk hoorbaar vanuit de samenleving.