De brief die afgelopen dinsdag tijdens de commissievergadering SOB op tafel kwam, is door de gemeente in het kader van de privacywetgeving geanonimiseerd. Maar wie deze heeft geschreven en ook namens wie, maakt eigenlijk niet veel uit. Duidelijk zijn namelijk de zorgen over de verwachte toename van de parkeerdruk in de wijk Hogewey en dan met name rond het winkelcentrum.

Bezorgd

De briefschrijver heeft zich al eerder, meerdere malen zelfs, bezorgd geuit over de parkeerbelasting in dit gebied. Voor het laatst was dat eind januari 2020, maar de beantwoording van het college kwam maar niet af. Ook is een paar keer aangedrongen op een actueel parkeeronderzoek, maar dat is er tot op heden nooit van gekomen.