Een lichte samenvoeging. Zo wordt in berichtgeving vanuit de ministerraad over het wetsvoorstel de fusie van Weesp met Amsterdam genoemd. Maar licht is in deze een betrekkelijk begrip. Want niet iedereen in Weesp vindt het licht dat Weesp wordt opgeheven en het grondgebied wordt toegevoegd aan Amsterdam. Licht voor de hoofdstad is het zeker, maar voor Weesp zeker niet. 

24 maart 2022

Op verzoek van de gemeenten gaat deze herindeling niet in op 1 januari 2022, zoals gebruikelijk, maar op 24 maart van dat jaar. Hierdoor kunnen de herindelingsverkiezingen samenvallen met de reguliere (landelijke) raadsverkiezingen. De gemeenten verwachten dat dit bijdraagt aan een hogere opkomst, maar ook dat het stimulerend werkt op de reguliere gemeenteraadsverkiezingen.