Tot nu toe belden de bron- en contactonderzoekers (BCO) alle mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij een besmette persoon: de besmette persoon zelf, zijn of haar huisgenoten en de mensen waar hij of zijn nauw contact mee heeft gehad (langer dan vijftien minuten op minder dan 1,5 meter afstand). Omdat het totaal aantal dagelijks te verrichten BCO’s aanzienlijk hoger ligt dan de ...