Het Naardermeer is het oudste natuurgebied van Nederland, met Natuurmonumenten als eigenaar. Samen met Natuurmonumenten en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt de provincie al sinds 1993 aan een herstelplan om de natuur in het gebied te beschermen en te ontwikkelen.

Karekiet

Onder druk van een aantal factoren, waaronder de toenemende droogte, verdwijnt of verslechtert het leefgebied van belangrijke plant- en diersoorten. De grote karekiet bijvoorbeeld, ooit een veel geziene gast, broedt hierdoor niet meer in het beschermde natuurgebied. Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Dat vernatting van het Naardermeer tot succes leidt, blijkt ui...