De enquêteformulieren die zijn binnengekomen, leveren interessante inzichten op. Zo blijkt dat een niet eens heel grote meerderheid van de Weespers (55 procent) vindt dat er meer woningen in de gemeente moeten worden gebouwd. Ook is duidelijkheid wat voor woningen Weespers willen. Iets minder dan de helft (48,9) meent dat er sociale woningen moeten komen, 45,8 procent wenst middel-dure woningen...