Vooralsnog vindt de Raad geen goede reden om het bouwplan te schorsen totdat over ongeveer een half jaar een eindoordeel wordt gegeven. 

Het verlies aan zonlicht vindt de gemeente Gooise Meren uiteindelijk aanvaardbaar en de Raad van State ook

De omwonenden klaagden over verlies aan uitzicht en zonlicht. Met een kleine aanpassing van het bouwplan zou de woningcorporatie aan dat bezwaar tegemoet kunnen komen. Maar die gaat daar niet in mee, omdat het plan dan financieel niet meergoed haalbaar zou worden. De omwonenden ondersteunden hun verzoek om schorsing met een onderzoek naar verlies aan zonlicht. Dat verlies zou op bepaalde moment...