De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek informeerde onlangs de aangesloten gemeenten (waaronder Weesp) over de stand van zaken van de bestrijding van het coronavirus in de regio. Met daarbij een aantal statistieken (twee daarvan staan bij dit artikel, alle cijfers komen van de GGD Gooi en Vechtstreek). En met name het beeld van de situatie van het rioolwater in de Gooi & Vechtstreek levert ...