Natuurlijk zijn de patiënten het zwaarst getroffen door de tweede coronagolf. Met op de tweede plek het verplegend personeel in ziekenhuizen. Maar daarna toch zeker de horeca, direct gevolgd door de sportverenigingen. De horeca ligt minstens een maand plat en dat geldt idem dito voor vrijwel alle seniorensport. Alleen individuele sporten mogen nog worden beoefend, zoals tennis en golf, en dan a...