De begroting voor 2021 is een historische begroting. Niets eens zozeer omdat de begroting met een omvang van ruim 54 miljoen euro sluit en ook niet omdat de lokale lastendruk amper stijgt. Maar wel omdat dit de allerlaatste begroting is van de zelfstandige gemeente Weesp. En dan is het ook nog eens een fraaie begroting. “In deze begroting is geprobeerd een  evenwichtige balans te...

Slag om de arm

Deze ambitie wordt waargemaakt, zo blijkt uit de getallen, maar wethouder financiën Léon de Lange houdt wel een slag om arm voor tegenvallers: “We gaan het laatste volledige begrotingsjaar in met een financiële buffer, maar we sluiten niet uit dat er op een later moment in  het jaar aanvullende keuzes gemaakt moeten worden vanwege de coronacrisis....