Dit valt te lezen in de begroting voor volgend jaar die de gemeente vorige heeft gepresenteerd. De begroting heeft een omvang van 54 miljoen euro en er is geen tekort. Sterker, er is nog voldoende geld voor een noodbudget van 550.00 euro voor gevolgen van corona en er kunnen nog andere ambities worden uitgevoerd.

Economie
De economie in de stad vergt een speciaal hoofdstuk en ook daarin zien we ambitie. Drie opvallende punten:
- Samen met ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden wordt het Actieplan Binnenstad uitgevoerd. Dat wordt gedaan door door gezamenlijk te werken aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad. In 2020 heeft een kwartiermaker de eerste stappen richting centrummanagemen...