Haar school is één van de elf scholen die meedoet aan de pilot van de Regio Gooi en Vechtstreek en is een samenwerking tussen politie, scholen, Veilig Thuis en de leerplicht. Binnen 24 uur na ernstig huiselijk geweld gaat er een Handle with Care melding naar een contactpersoon van de school; een signaal dat er met het betreffende kind iets voorgevallen is. Nu is het nog zo dat vaak eerst via de...