Tergooi telt in totaal 2.600 werknemers. Deze week meldde de directie na overleg met de ondernemingsraad, verpleegkundige raad en de raad van toezicht dat besloten is de 1.000 euro zorgbonus alleen uit te keren aan de mensen met de functies zoals de overheid bepaald heeft (zie de lijst op rijksoverheid.nl). Hieronder vallen bijvoorbeeld ambulancepersoneel, intensive care verpleegkundigen, medew...