De eerste vermelding van de stad Weesp in een krant die ik kon vinden is van 7 juli 1635. Het is deze keer niet de Oprechte Haerlemse Courant, maar de “Tijdinghe uyt verscheyde quartieren”, Gedrukt te Amsterdam door Broer Jansz. (Out Courantier in’t Leger van sijne Princelijke Excellentie) wonende bij op de Nieu-sijds-Achter-borgh-wal (tegenwoordig de Spuistraat), in de Silvere Kan, bij de brouw...